Proponowane przez rząd przepisy ograniczają zarząd sukcesyjny wyłącznie do firm jednoosobowych. Z drugiej strony pozwalają na nieopodatkowane darowizny odziedziczonego przedsiębiorstwa – także na rzecz dowolnych osób, niepowiązanych ze sobą żadnymi rodzinnymi więzami
Zasadniczo przedsiębiorcy i eksperci pozytywnie oceniają przyjęty już przez rząd projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Pozwala on bowiem na kontynuowanie działalności po śmierci właściciela firmy. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które jest autorem zmian, przekonuje, że problem jest coraz bardziej poważny, bo aż 200 tys. osób prowadzących działalność przekroczyło 65. rok życia.
– Pozytywne jest to, że temat sukcesji został podjęty całościowo, a przepisy stanowią pomoc dla spadkobierców – mówi Marek Gadacz, partner w Crido Taxand.