Roczna stopa oprocentowania nie określa rzeczywistych kosztów związanych z wzięciem kredytu. Dzięki RRSO dowiesz się, jak wysokie będzie twoje zobowiązanie finansowe wobec banku.

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Wskaźnik ten informuje o ogóle kosztów, jaki trzeba ponieść w związku z daną pożyczką w stosunku rocznym.

RRSO a roczna stopa oprocentowania

Pomiędzy oboma wskaźnikami zachodzi istotna różnica. Roczna stopa oprocentowania informuje o oprocentowaniu kredytu, dotyczy więc tylko kosztów odsetek. Klient, który chce wiedzieć, ile wyniesie łączne zobowiązanie finansowe wobec banku, powinien zwrócić większą uwagę na RRSO. Miernik ten obejmuje bowiem nie tylko oprocentowanie kredytu, ale też pozostałe opłaty – m.in.: prowizję za jego udzielenie i rozpatrzenie wniosku kredytowego, ubezpieczenia czy koszty dodatkowych usług. Uwzględnia też wartość pieniądza w czasie oraz okres spłaty – czynniki te mogą mieć znaczący wpływ na wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

Okres spłaty a RRSO

Nawet gdyby rozpatrywać sytuację, w której bank nie pobiera od klienta żadnych dodatkowych opłat poza odsetkami, to RRSO nadal będzie wyższa niż roczna stopa oprocentowania kredytu. Dlaczego? RRSO uwzględnia nie tylko wysokość odsetek, ale też czas dysponowania przez kredytobiorcę całą pożyczoną kwotą. Mianowicie – tylko w pierwszym miesiącu kapitał jest równy pożyczonej od banku sumie pieniędzy. Z każdym kolejnym miesiącem, kwota ulega pomniejszeniu o następne spłaty części kapitałowej. Co za tym idzie, okres dysponowania przez klienta pełną sumą stopniowo się skraca. A im krótszy wspomniany okres, tym wyższe RRSO.

Czy niższe RRSO to tańszy kredyt?

Nie tylko wysokość pożyczonej od banku kwoty oraz wartość RRSO mają wpływ na koszt kredytu. Istotny jest też harmonogram spłaty. Kredyt spłacany w równych ratach zawsze będzie droższy. Część kapitałowa jest w nim zwracana dłużej, a więc bank nalicza odsetki od wyższych podstaw niż w przypadku rat malejących.