Matka nie może rozliczyć się z fiskusem jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli wybrała opodatkowanie liniowym PIT. I to nawet gdy zawiesiła działalność gospodarczą, nie uzyskując z niej żadnych przychodów.Wyrok NSA dotyczył kobiety, która na początku 2010 r. założyła własną firmę i wybrała opodatkowanie według liniowej stawki 19 proc. PIT. Pod koniec tego samego roku zawiesiła działalność. Dwa lata później rozwiodła się z mężem, a wyrok rozwodowy uprawomocnił się w październiku 2012 r. Sąd powierzył jej opiekę nad dzieckiem. Miesiąc po wyroku zlikwidowała działalność gospodarczą.
Kobieta chciała rozliczyć się z fiskusem za 2012 r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Nie było przychodów
Podatniczka uważała, że nie ma znaczenia to, iż w tym czasie była opodatkowana liniowym PIT. Już w 2010 r. zawiesiła bowiem działalność i od tej pory nie uzyskiwała z niej żadnych przychodów, które byłyby objęte 19-proc. stawką PIT. Sądziła zatem, że skoro przychodów nie było, a przez część 2012 r. samotnie wychowywała dziecko, to mogła rozliczyć się na preferencyjnych zasadach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał inaczej. Stwierdził, że brak przychodów z działalności gospodarczej był bez znaczenia. Kluczowe było to, że kobieta podlegała w tym czasie zasadom opodatkowania przewidzianym w art. 30c ustawy o PIT, a więc potencjalnie mogła osiągnąć przychody objęte liniowym PIT. A to wyklucza wspólne opodatkowanie z dzieckiem (art. 6 ust. 8 ustawy o PIT).
Liczy się forma opodatkowania
Ze stanowiskiem organu zgodziły się sądy obu instancji. WSA w Łodzi wskazał, że decydującym kryterium nie jest osiąganie przychodów z działalności opodatkowanej liniowym PIT, ale to, czy w stosunku do podatnika ma zastosowanie art. 30c ustawy o PIT. Zawieszenie działalności nie zwalnia przecież z obowiązku prowadzenia ewidencji i rejestrów, a także złożenia zeznania rocznego i ewentualnej zapłaty podatku – zwrócił uwagę sąd. Ponadto – dodał – w okresie zawieszenia przedsiębiorca może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, a także osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej (np. odsetki od lokat firmowych).
Podobnie orzekł NSA. Sędzia Jerzy Płusa potwierdził, że przeszkodą w rozliczeniu na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dziecko jest sama już możliwość uzyskiwania dochodów opodatkowanych liniowym PIT.
– Wszystko jest w rękach podatnika. To on decyduje, czy skorzysta z tej formy opodatkowania, czy nie – stwierdził sędzia Płusa.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 193/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia