Instytucje finansowe będą płacić rocznie 67 gr netto od jednego rachunku za ustalony przez Krajową Izbę Rozliczeniową wskaźnik ryzyka – wynika z rozporządzenia podpisanego już przez ministra finansów. Izba wystawi na tę usługę fakturę VAT. Przepisy wejdą w życie z dniem ich publikacji w Dzienniku Ustaw.
Nowa procedura związana jest z przepisami, które weszły w życie 13 stycznia br. i mają pomóc fiskusowi w walce z wyłudzeniami VAT. Zgodnie z nowymi regulacjami, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe za kilka miesięcy będą musiały przekazywać KIR informacje o transakcjach dokonywanych na ok. 4 mln rachunków (w tym należących do firm). Nie będzie to dotyczyć kont należących do osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
Krajowa Izba Rozliczeniowa (spółka akcyjna) sporządzi na tej podstawie wskaźniki ryzyka. Będzie to możliwe dzięki systemowi teleinformatycznemu izby (STIR).
Następnie wskaźniki będą przesyłane szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a także bankom i innym instytucjom finansowym, które będą musiały za to zapłacić. Zgodnie z rozporządzeniem opłata za wskaźnik ryzyka uiszczana przez banki i SKOK-i wyniesie 67 gr netto (bez VAT) od każdego rachunku. Opłata będzie proporcjonalnie niższa, gdy wskaźnik będzie ustalany za okres krótszy niż rok.
Reklama
Minister ustalił stawkę w takiej wysokości, aby kwoty wpłacane przez instytucje finansowe pokryły całkowity koszt funkcjonowania sytemu. Resort finansów oszacował go na 2 mld 670 mln zł netto rocznie. W uzasadnieniu do projektu podał, że liczba rachunków objętych analizą to ok. 4 mln zł (2,670 mln zł : 4 mln = 0,67 zł).
Banki i SKOK-i prawdopodobnie przerzucą opłatę oraz inne koszty poniesione w związku z przekazywaniem danych izbie rozliczeniowej na swoich klientów. Pisaliśmy o tym w artykule „Za walkę z wyłudzeniami zapłacą wszyscy właściciele kont” (DGP nr 13/2018). Posiadacze rachunków bankowych, również niezwiązanych z działalnością gospodarczą, powinni więc spodziewać się podwyżek opłat za niektóre usługi bankowe.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie w sprawie opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka – czeka na publikację w Dzienniku Ustaw