Instytucje finansowe będą płacić rocznie 67 gr netto od jednego rachunku za ustalony przez Krajową Izbę Rozliczeniową wskaźnik ryzyka – wynika z rozporządzenia podpisanego już przez ministra finansów. Izba wystawi na tę usługę fakturę VAT. Przepisy wejdą w życie z dniem ich publikacji w Dzienniku Ustaw.
Nowa procedura związana jest z przepisami, które weszły w życie 13 stycznia br. i mają pomóc fiskusowi w walce z wyłudzeniami VAT. Zgodnie z nowymi regulacjami, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe za kilka miesięcy będą musiały przekazywać KIR informacje o transakcjach dokonywanych na ok. 4 mln rachunków (w tym należących do firm). Nie będzie to dotyczyć kont należących do osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
Krajowa Izba Rozliczeniowa (spółka akcyjna) sporządzi na tej podstawie wskaźniki ryzyka. Będzie to możliwe dzięki systemowi teleinformatycznemu izby (STIR).