Nowe limity wartości początkowej środków trwałych czy korzystniejsze zasady rozliczania ulgi B+R to tylko niektóre zmiany w prawie podatkowym, jakie weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. W jaki sposób reformy prawa podatkowego wpłyną na księgowość firm?

Księga podatkowa przychodów i rozchodów to wykaz wszelkich operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej nie tylko zarówno przychody, jak i wydatki firm. Jak sprawnie prowadzić księgowość w firmie?

Księga podatkowa przedsiębiorcy to praktyczny poradnik dla podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów. Pomocny dla właścicieli, księgowych czy pracowników biur rachunkowych. Poradnik pomaga zrozumieć zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w PKPiR.

Przychody i koszty przedstawione są bowiem w usystematyzowany sposób z podziałem na poszczególne kolumny księgi. Sprzedaż towarów i usług, pozostałe przychody, zakup towarów i materiałów, koszty uboczne, wynagrodzenia, pozostałe wydatki, ulga B+R oraz zamknięcie księgi. Sprzedaż na fakturę i w kasie fiskalnej, kary umowne i otrzymane dofinansowania, kupno materiałów i straty w towarach, wynagrodzenia pracownicze i zleceniobiorców, odpisy amortyzacyjne i kilometrówka, wycena remanentu i podsumowanie kolumn. Wszystkie zagadnienie omówione w oparciu o praktyczne przykłady i aktualne orzecznictwo organów podatkowych.

Reklama
  • Podpowiadamy możliwe uproszczenia dokonywanych ewidencji.
  • Wyliczamy wartości przychodów i kosztów wpisywanych do księgi. 
  • Wyjaśniamy specyfikę zapisów, w zależności od metody prowadzenia PKPiR: kasowej albo memoriałowej.

W książce znajduje się również omówienie nowości podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2018 r., a związane są rozliczeniem zdarzeń w PKPiR.