Wydatki na wdrożenie nowych funkcjonalności serwisu internetowego można odliczyć bezpośrednio od przychodu, jeśli nie dotyczą one odrębnej licencji ani praw autorskich – wyjaśnił dyrektor KIS.
Reklama
Pytanie zadała spółka planująca uruchomić portal społecznościowy dla miłośników sztuki. Potrzebne jej było w związku z tym oprogramowanie komputerowe. Jego stworzenie zleciła innej firmie.
Harmonogram prac został podzielony na cztery etapy. W pierwszym miał zostać uruchomiony portal w wersji podstawowej. W drugim etapie miał powstać interaktywny kalendarz aktywności użytkownika, w trzecim mobilna wersja serwisu oraz e-sklep. Na koniec serwis miał zostać wzbogacony o kalkulator kosztów i wzorce umów.
Zleceniobiorca miał udzielić spółce jednej licencji na efekt wszystkich swoich prac. Spółka natomiast planowała ująć w ewidencji oprogramowanie już po pierwszym etapie przygotowania. Następnie, w miarę wdrażania kolejnych prac nad serwisem, zamierzała podnosić wartość początkową oprogramowania. Powołała się na art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, który mówi o ulepszeniu środków trwałych. Wprawdzie przepis ten nie mówi nic o ulepszeniu wartości niematerialnych i prawnych, ale spółka uważała, że odnosi się do nich ta sama zasada. Argumentowała, że uruchomienie każdej dodatkowej funkcjonalności portalu przełoży się na zwiększenie liczby użytkowników serwisu, a przez to jej własnych przychodów.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił jednak, że licencja na oprogramowanie komputerowe nie może być ulepszana, bo jest wartością niematerialną i prawną, a nie środkiem trwałym. Nie stosuje się więc do niej art. 16g ust. 13 ustawy o CIT.
Nie oznacza to jednak, że spółka w ogóle nie będzie mogła odliczyć kolejnych wydatków związanych z nabyciem nowych funkcjonalności portalu. Skoro nie będą one przedmiotem odrębnych licencji ani odrębnych praw autorskich (bo zleceniobiorca udzielił jednej licencji na efekt wszystkich swoich prac), to spółka będzie mogła potrącić te wydatki bezpośrednio, już w dacie ich poniesienia – odpowiedział dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.274.2017.1.ZK.