Przedsiębiorca nie może odliczyć od przychodu wydatków na zdobycie licencji pilota komercyjnego, jeśli nie jest ona niezbędna w prowadzonej przez niego działalności – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o wspólnika i zarazem prezesa spółki komandytowej, handlującej produktami z branży motoryzacyjnej. Działalność rozwijała się na tyle dobrze, że wspólnicy zdecydowali się wziąć w leasing samolot. W założeniu miało to im pozwolić na pozyskanie nowych klientów (także zagranicznych), skrócenie czasu podróży służbowych i testowanie produktów firmowych w ekstremalnych warunkach.
Spółka wynajęła pilota, ale był on do jej dyspozycji nie więcej niż 20 godzin w tygodniu. Było to za mało na potrzeby spółki i w związku z tym wspólnik postanowił zdobyć licencję pilota komercyjnego, by móc latać leasingowanym samolotem.
Sądził, że wydatki z tym związane zaliczy do kosztów podatkowych. Tłumaczył, że będą one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i pozwolą zachować źródło przychodów. Powołał się przy tym na interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2014 r. (nr IBPBI/2/423-795/14/KP) i z 17 czerwca 2015 r. (nr IBPBI/1/4511-348/15/BK) oraz dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 października 2016 r. (nr ILPB2/4510-1-75/16-2/PS).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był jednak innego zdania. Uznał, że nie ma dowodów na to, iż bez licencji pilota wspólnik straci źródło przychodów. Stwierdził, że związek między szkoleniami na pilota a przychodami ze spółki jest jedynie teoretyczny, a wydatki, które poniesie wspólnik, mogą równie dobrze posłużyć jego celom osobistym.
Dyrektor KIS uznał także, że przedmiot działalności spółki komandytowej (handel częściami motoryzacyjnymi) jest dość odległy od konieczności poniesienia wydatków związanych z ruchem lotniczym. Byłoby inaczej, gdyby spółka zajmowała się np. transportem samolotowym towarów albo wspólnik planowałby świadczyć usługi pilotażu komercyjnego dla innych podmiotów – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora KIS z 19 grudnia 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.386.2017.1.KS