Przedsiębiorca, który z okazji 25-lecia działalności zaprasza branżowych kontrahentów, by pokazać im skalę swojego sukcesu, nie zaliczy poniesionych wydatków do kosztów podatkowych – stwierdził dyrektor KIS.
Chodziło o spółkę, która na jubileuszowej konferencji prezentowała swoją historię, dokonania oraz zamierzenia i plany na przyszłość. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń. Przybyli jedynie imiennie zaproszeni goście, głównie kontrahenci spółki. Zapewniono im poczęstunek (łącznie z alkoholem) oraz atrakcje artystyczne.
Spółka chciała zaliczyć wydatki na organizację tej konferencji do swoich kosztów podatkowych. Tłumaczyła, że związek z przychodami jest ewidentny, bo na konferencji mogła omówić ze swoimi kontrahentami problemy branży węglowej, w tym planowane zmiany w prawie.
Przekonywała zarazem, że nie były to wydatki na reprezentację (wykluczone z kosztów na postawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT), bo uczczenie rocznicy powstania firmy nie miało na celu uwypuklenia jej zasobności ani stworzenia pozytywnego wizerunku.
Była to raczej jedna z niewielu okazji, by zgromadzić przedstawicieli całej branży w jednym miejscu i porozmawiać o problemach – twierdziła spółka.
Tłumaczyła, że na konferencji mogła przedstawić rzeczywisty obraz swojej działalności i udowodnić, że można funkcjonować „na trudnym rynku obrotu węglem przez ćwierć wieku, dzięki właściwym, opartym na przesłankach ekonomicznych, relacjom z kontrahentami”.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej doszedł jednak do wniosku, że w tym wypadku ważniejsza od rozmów w kuluarach była część konsumpcyjno-rozrywkowa, przez co konferencja zyskała charakter wydarzenia o cechach reprezentacyjnych. Wprawdzie w trakcie uroczystej gali została przedstawiona historia spółki, jej dotychczasowe dokonania, zamierzenia i plany, zapewniona też była możliwość wymiany poglądów i doświadczeń związanych z rynkiem handlu węglem, odbyły się prelekcje dotyczące np. przepisów antysmogowych, jakości paliw stałych, to jednak nie ulega wątpliwości, że przeważała część konsumpcyjno-rozrywkowa. Tym samym obchody jubileuszu przybrały charakter wydarzenia o cechach reprezentacyjnych – stwierdził dyrektor KIS.
Ważniejsza od rozmów w kuluarach była część rozrywkowa i konsumpcyjna
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.275.2017.1.JP