Podatnik musi zapłacić PIT od opłaconych przez pracodawcę zaległych składek ZUS – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.Z pytaniem wystąpił szpital, któremu ZUS nakazał zapłacić zaległe składki od osób zatrudnionych na podstawie rzekomego outsourcingu. Chodziło zarówno o część finansowaną przez pracodawcę, jak i przez pracownika.
Reklama

Reklama
Szpital tłumaczył, że w niektórych przypadkach nie ma możliwości odzyskania drugiej części składki. Nie może też pobrać zaliczek na podatek. Spytał więc, czy w takim przypadku u byłych pracowników powstanie przychód i czy musi wystawić im PIT-8C.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że składki za byłych pracowników, którzy nie zwracają ich pracodawcy, stanowią przychód z innych źródeł. W związku z tym szpital musi wystawić informację PIT-8C.
To kolejna niekorzystna interpretacja w tej kwestii. Inaczej orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 października 2015 r. (sygn. akt II FSK 1891/13), ale było to orzeczenie jednostkowe. NSA uznał wtedy, że pracownicy nie mają żadnego trwałego przysporzenia majątkowego z tego tytułu, że szef opłaci za nich zaległe składki ZUS. Sąd argumentował swoje stanowisko tym, że potrącanie składek z wynagrodzenia jest obowiązkiem płatnika, czyli firmy, a nie pracownika. Jeśli więc pracodawca robi to po latach, z opóźnieniem, to wykonuje własny obowiązek.
Interpretacja dyrektora KIS z 8 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.324.2017.1.HD.