Prawie pół roku temu ruszył pilotaż projektu, który finalnie pozwoli uruchomić nowy organ dla największych podatników: Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Od kwietnia 2018 roku nowy urząd obsłuży około 600 najbogatszych firm i zgodnie z szacunkami, przyniesie do budżetu państwa nawet 1,3 mld złotych.

3 tysiące największych podatników. Tyle firm docelowo obsłużyć ma nowe Centrum Obsługi Kluczowych Podatników (COKP). To jednak plany datowane dopiero na styczeń 2019 roku. Zaś od 1 kwietnia 2018 roku powstanie „Czwarty Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – COKP”. To pierwszy etap tworzenia COKP, w ramach którego przewidziano zatrudnienie 150 osób, których zadaniem będzie obsługa nawet 600 dużych podatników.

Kogo obsłuży COKP?

Chodzi o te podmioty, które w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej przekraczający 200 mln euro. Te podmioty zostaną obsłużone już w 2018 roku. Do 2021 roku dołączą do nich podatnicy o przychodach przekraczających 50 mln euro. Jak informuje Ministerstwo Finansów, w procesie tworzenia Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów zostaną powołane Zespoły Branżowe. W ich skład wejdą specjaliści ze znajomością prawa podatkowego i zasad rachunkowości oraz specyfiki danej branży. Ich celem będzie zbieranie i rozwijanie wiedzy na temat stosowania przepisów prawa podatkowego oraz funkcjonowania kluczowych podmiotów w poszczególnych gałęziach gospodarki. Takie zespoły mają zapewnić kompleksową obsługę w zakresie wszystkich procedur (czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego) i podatków. Jak dodaje MF, dla kluczowych podmiotów zostanie zaprojektowany Katalog Usług Dodatkowych.

W jaki sposób utworzenie COKP wpłynie na rzeczywisty stopień egzekucji podatków z podległych mu podmiotów?

Takie pytanie w interpelacji do MF zadał poseł Jarosław Sachajko. Resort finansów w odpowiedzi pisze o celach COKP czyli budowanie dobrych relacji pomiędzy nowym organem podatkowym i Kluczowym Podmiotem oraz, oparte na współpracy, działanie w celu poprawy dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych przez Kluczowe Podmioty. Zapewnia też o indywidualnym podejściu do każdego podatnika uwzględniając jego interes i dobro publiczne. „W praktyce nastąpi zatem wzmocnienie funkcji wierzyciela, bez konieczności tworzenia odrębnej komórki ds. egzekucji administracyjnej. Jednocześnie nie oznacza to, że w wypadku konieczności zastosowania środka egzekucyjnego nie będzie on stosowany” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Po co nam kolejny organ?

Ministerstwo przyznaje, że obecnie jakość obsługi najpotężniejszych przedsiębiorców jest wysoka. Zajmują się nimi urzędnicy z 20 tzw. Wyspecjalizowanych Urzędów Skarbowych (WUS). Na czym polega problem? „Z uwagi na duże zróżnicowanie podmiotów będących we właściwości naczelników WUS, nie jest możliwe ukierunkowanie usług na każdy z segmentów działalności tych podatników. Tym samym brak jest usług dedykowanych wyłączenie dla Kluczowych Podmiotów” – czytamy w odpowiedzi MF. Resort zapewnia też, że dotychczasowy pilotaż w ramach COKP nie pochłonął dodatkowych pieniędzy z budżetu. Samo utworzenie Czwartego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie odbędzie się w ramach środków budżetowych Krajowej Administracji Skarbowej. Co więcej, dzięki COKP budżet zyskać ma dodatkowe środki. W przyszłym roku ustawodawca oczekuje, że budżet urośnie o 1,3 mld złotych z CIT.

Podstawa prawna: Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację nr 17313 w sprawie funkcjonowania Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów