Przychód małego podatnika, VAT na banery reklamowe i odliczenia VAT - takie pytania zadają czytelnicy.
● Kiedy można odliczyć VAT z faktury za zakup licencji na korzystanie z oprogramowania
● Prowadzę działalność gospodarczą, jestem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Na początku grudnia otrzymałem wystawioną 29 listopada 2017 r. fakturę za licencję na korzystanie z oprogramowania za okres od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Fakturę tę opłacę w styczniu 2018 r. Kiedy mogę odliczyć VAT z tej faktury?