Można korygować podstawę opodatkowania w VAT o kwotę nieściągalnej wierzytelności, nawet jeśli postępowanie upadłościowe dłużnika zakończy się za 10 lat – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.
Orzeczenie to zapadło wprawdzie we włoskiej sprawie, ale zdaniem ekspertów ma znaczenie także dla naszych podatników. – Może oznaczać, że polskie regulacje w zakresie ulgi na złe długi w VAT są również niezgodne z prawem unijnym – komentuje Daniel Więckowski, doradca podatkowy i menedżer w KR Group.
Ekspert wskazuje, że TSUE zakwestionował przepisy, które nie pozwalają zmniejszyć podstawy opodatkowania VAT z uwagi na nadmiernie surowe, krajowe wymogi formalne.