W tym studium przypadku firma planuje zakup środków trwałych i zastanawia się, którą premię amortyzacyjną zastosować: limitowaną do kwoty 50 tys. euro czy nową. Przypomnijmy, że ta druga obowiązuje od 12 sierpnia tego roku, ale prawodawca zastrzegł, iż może mieć zastosowanie do środków trwałych nabytych od początku 2017 r. Aby z niej skorzystać w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, należy nabyć fabrycznie nowy środek trwały. Nie chodzi przy tym o dowolny środek trwały, a jedynie taki, który zaliczony jest do odpowiedniej grupy KŚT. Ponadto na taki fabrycznie nowy środek trwały trzeba wydać nie mniej niż 10 000 zł. Limit ma charakter roczny, dlatego warto sobie tak zaplanować zakupy, by i w jednym, i w drugim roku całkowicie skorzystać z premii.
Spółka z o.o. zajmuje się produkcją i montażem instalacji wentylacyjnych. Podatnik jest właścicielem hali produkcyjnej i bogatego parku maszyn. Większość maszyn i urządzeń jest własnością spółki, stanowią one jej środki trwałe i jako takie podlegają amortyzacji. Ze względu na to, że wśród maszyn przeważają takie, które zostały zakupione krótko po utworzeniu spółki, a ta funkcjonuje od kilkunastu lat, zarząd spółki podjął decyzję o wymianie części z maszyn, a także o uzupełnieniu parku maszynowego o nowe urządzenia, które pozwolą na rozwinięcie działalności w nowych obszarach.
Prezes, a jednocześnie główny udziałowiec spółki, zapowiedział innym członkom zarządu, że jego celem jest kupno maszyn na własność. Zarząd spółki, znając jej kondycję, a co za tym idzie możliwości finansowe, postanowił, że nie wszystkie nabyte maszyny będą fabrycznie nowe, niektóre z nich zostaną pozyskane z rynku wtórnego.