Sąd kasacyjny często oddala skargi ze względu na brak staranności przy ich pisaniu. Ale niechętnie zawiadamia o tym izby adwokackie i radcowskie oraz Krajową Radę Doradców Podatkowych.
Nie ma statystyk, które pokazywałyby, w ilu sprawach Naczelny Sąd Administracyjny skorzystał z uprawnienia, które daje mu art. 155 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) i faktycznie powiadomił izby adwokackie, radcowskie oraz KRDP o nieprawidłowościach w skargach kasacyjnych. Natomiast bardzo często wskazuje na to już na sali sądowej (a potem w pisemnych uzasadnieniach wyroków).
Dla podatnika nie ma znaczenia, czy sąd formalnie zawiadomi którąś izbę. Skutkiem błędów mecenasa lub doradcy jest i tak przegrana w sądzie (oddalenie skargi).