Najlepiej, żeby o agresywnej optymalizacji podatkowej informowali fiskusa sami podatnicy, a doradca by tylko ich do tego zachęcał – uważa Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
Raportowanie przez samych doradców (anonimowe i nieanonimowe) będzie skutkować tym, że klienci odwrócą się od profesjonalnych ekspertów i poszukają porad w szarej strefie – alarmuje KRDP. A to przełoży się na błędy w rozliczeniach podatkowych.
Pod koniec października br. resort finansów rozpoczął konsultacje nad rozwiązaniami, które nakazałyby ujawnianie podejrzanych schematów optymalizacyjnych. Najbardziej drażliwą kwestią dla doradców podatkowych (jak i dla innych prawników) jest zapowiedź ograniczenia zakresu ich tajemnicy zawodowej.
Bez tego byłoby niemożliwe efektywne wdrożenie nowych przepisów – tłumaczył w rozmowie z DGP Dominik Kaczmarski, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w MF („Nowe przepisy nie uderzą w uczciwych pośredników”, DGP nr 168/2017).
Jeśli MF nie ograniczy tajemnicy zawodowej doradców i innych prawników, to podatnicy będą musieli sami informować fiskusa o zamiarze optymalizowania swoich rozliczeń. Takie rozwiązanie popiera KRDP w swoim stanowisku z 15 listopada br. Zdaniem samorządu rola profesjonalnych ekspertów powinna ograniczać się tylko i wyłącznie do pisemnego informowania klienta o wymogu powiadomienia fiskusa o schemacie agresywnej optymalizacji.
Zakres tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego reguluje dziś art. 37 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 794). Wynika z niego obowiązek zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi ekspert zapoznał się w związku z wykonaniem zawodu. Zasady te stosuje się odpowiednio do osób przez niego zatrudnionych.
Doradcy mogą być zwolnieni z tajemnicy zawodowej na zasadach określonych w art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1904). Decyduje o tym sąd, jeśli przesłuchanie co do faktów objętych tajemnicą jest niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona jakimkolwiek innym dowodem.
Nie są chronione tajemnicą zawodową informacje udostępniane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Doradcy podatkowi muszą też udostępniać księgi podatkowe (także rachunkowe) swoich klientów, na podstawie art. 262 par. 1 i par. 3 ordynacji podatkowej.