Pomysłodawca agresywnych oszczędności podatkowych, który nie poinformował o nich angielskiego fiskusa, przegrał prawomocnie przed sądem. Budżet Zjednoczonego Królestwa odzyska ponad 110 mln funtów.
Reklama
Przepisy, które zobowiązują ekspertów (nie tylko doradców podatkowych) do informowania fiskusa o pomysłach na agresywną optymalizację podatkową, obowiązują w Wielkiej Brytanii od 2004 r. Tym razem chodziło o schemat, który – jak wynikało z komunikatu brytyjskiego fiskusa (Her Majesty Revenue and Customs, HMRC) – miał pozwalać na transfer dochodów ze spółek jako wygranych osiągniętych w „zakładach giełdowych” .

Reklama
Winą eksperta było to, że nie poinformował HMRC o wdrożonym schemacie optymalizacyjnym. Taki obowiązek wynika z brytyjskiej ustawą Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS), która nakazuje zgłaszanie oszczędności podatkowych. Za brak zgłoszenia grozi kara nawet do miliona funtów brytyjskich.
Doradca, który zgłosi optymalizację do HMRC, uzyskuje numer referencyjny zgłoszenia i następnie przekazuje go swojemu klientowi. To stanowi potwierdzenie, że brytyjska skarbówka wie już o optymalizacji.
W komunikacie dotyczącym tej sprawy HMRC poinformował, że dysponuje wystarczająco dużymi kompetencjami, aby wykryć przemilczane scenariusze optymalizacyjne i podjąć dalsze kroki.
Na brytyjskie rozwiązania powołuje się również polskie Ministerstwo Finansów, pracując nad projektem ustawy, która ma zobowiązać doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i nie tylko, do ujawniania optymalizacji podatkowych. MF chce wdrożyć w ten sposób przepisy, które Komisja Europejska zaproponowała w czerwcu br. Chodzi o projekt nowelizacji unijnej dyrektywy 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Dyrektywa miałaby wymuszać ujawnianie podejrzanych transgranicznych schematów optymalizacyjnych. Komisja Europejska chce, aby zmiany weszły w życie już od 2019 r. Od tej daty poszczególne kraje wymieniałyby się informacjami o agresywnych, transgranicznych optymalizacjach co trzy miesiące. Poszczególne kraje decydowałyby natomiast o sankcjach dla pomysłodawców podatkowych schematów.
Tydzień temu Ministerstwo Finansów rozpoczęło szerokie konsultacje dotyczące kształtu polskich rozwiązań. Konsultacje są otwarte dla wszystkich. Swoje opinie można przesyłać do resortu finansów e-mailem lub tradycyjną pocztą do 15 listopada br.