Nie ma PIT, gdy pracodawca zapewnia oddelegowanemu nocleg – wynika z najnowszych wyroków w Warszawie. Fiskus zapowiada, że nie złoży broni i zaskarży te orzeczenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
WSA w Warszawie nie miał w zeszłym tygodniu wątpliwości, że fiskusowi nie należy się PIT od noclegów zapewnianych szeregowym pracownikom budowy. Sąd uznał, że pracodawca ponosi takie wydatki wyłącznie w swoim interesie, a to wyklucza powstanie przychodu pod stronie pracownika.
WSA nawiązał do słynnego już wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), w którym TK jasno wyjaśnił, że za przychód mogą być uznane tylko te świadczenia niepieniężne, które zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał on z nich w pełni dobrowolnie), leżą w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść (w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku), a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie.