Przedsiębiorcy przesyłowi nie muszą płacić CIT od nieodpłatnego wykorzystywania cudzych nieruchomości – wynika z wyroku NSA.Tak samo sąd kasacyjny orzekł 31 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 2117/15), 18 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1133/15) oraz 3 lutego 2016 r. (sygn. akt II FSK 3341/13).