Zapisy dotyczą przede wszystkim gruntów, na których znajdują się urządzenia do przesyłu lub dystrybucji m.in. płynów, gazów i prądu.

Już w styczniu zaczną obowiązywać zapisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Nowelizacja wprowadza zmiany aż w trzech aktach, co ma zapewnić kompleksową regulację zagadnienia oraz wyeliminować wątpliwości interpretacyjne.

Zgodnie z wolą ustawodawcy przedsiębiorcy, którzy korzystają z nieruchomości, których nie są właścicielami, posiadaczami czy użytkownikami wieczystymi, nie będą uznawani za podmioty zajmujące grunty na prowadzenie działalności gospodarczej. Ma to uchronić przedsiębiorców przed nadmiernymi kosztami związanymi z posiadaniem infrastruktury liniowej.