Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą miały więcej czasu na dostosowanie swoich systemów dla potrzeb teleinformatycznego systemu izby rozliczeniowej.
Banki (z wyjątkiem spółdzielczych) zaczną przekazywać fiskusowi dzienne zestawienia transakcji w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie przepisów (zamiast planowanych 4), a banki spółdzielcze i SKOK-i w ciągu 8 miesięcy (zamiast 6).
Tak wynika z nowej wersji projektu ustawy o STIR, który został skierowany na posiedzenie rządu. Wydłużenie czasu okazało się konieczne, ponieważ chodzi o automatyczne przekazywanie dużych ilości danych, w tym już za okres od l stycznia 2016 r.
W nowej wersji projektu znalazła się także możliwość ograniczenia zakresu przesyłanych danych. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł wyrazić na to zgodę, gdy obiektywnie nie będzie możliwości ich przekazania. Z uzasadnienia wynika, że takie sytuacje występują w części instytucji, w szczególności po przejęciach innych banków lub SKOK-ów.
Nie zmieniły się natomiast terminy, do kiedy banki i SKOK-i będą musiały przekazać informacje o prowadzonych rachunkach podmiotów kwalifikowanych (np. prowadzących działalność gospodarczą). Banki spółdzielcze i SKOK-i będą musiały to zrobić w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy, a pozostałe banki w ciągu 30 dni.
Nowe przepisy wprowadzą także możliwość blokowania przez szefa KAS rachunków bankowych na 72 godziny z możliwością przedłużenia blokady na 3 miesiące. Będzie to możliwe, gdy analiza ryzyka pokaże, że podmiot może wykorzystywać działalność banku do wyłudzeń skarbowych.
Nowa ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji niektórych ustaw mającym, na celu zapobieganie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych – skierowany na posiedzenie rządu.