Opłacenie dostaw energii i wody nie jest transakcją związaną z nieruchomością – orzekł WSA w Warszawie.
Problem dotyczył tego, jak ustalić, czy wspólnota mieszkaniowa może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o tym podatku. Ściślej, czy do limitu sprzedaży decydującego o zwolnieniu (obecnie jest to 200 tys. zł) należy wliczać odsprzedaż mediów dostarczanych do mieszkań należących do właścicieli tworzących wspólnotę.
Z art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a wynika, że do limitu nie wlicza się „transakcji związanych z nieruchomościami”. Ustawa nie określa jednak, co przez to rozumieć.