Renowacja zabytków przez konserwatora jest zwolniona z podatku. Danina należy się od prac o charakterze technicznym – po raz kolejny orzekł NSA.Spór w tej sprawie toczyła podatniczka będąca dyplomowanym konserwatorem sztuki z ukończonymi studiami o specjalności konserwacja i restauracja malarstwa oraz rzeźby polichromowanej. Zajmuje się ona konserwacją i restauracją wyposażenia wnętrz kościołów, a także obiektów prywatnych. Podkreśliła, że jej praca polega na retuszach, rekonstrukcjach lub nawet aranżacjach całych fragmentów, tak aby dla niewprawnego oka jej ingerencja była niedostrzegalna.
Kobieta uważała, że powinno przysługiwać jej zwolnienie z VAT, podobnie jak twórcom, artystom i wykonawcom świadczącym usługi kulturalne (art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b).
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził jednak, że konserwator nie może być uznawany za twórcę, bo nie tworzy utworów tylko zajmuje się ich konserwacją i restauracją, które są czynnościami technicznymi.
Innego zdania był WSA w Opolu i NSA. Zwróciły uwagę, że podatniczka wyraźnie wskazała, iż prowadzone przez nią prace mają charakter twórczy. Fiskus nie powinien więc temu zaprzeczać, bo nie temu służy postępowanie interpretacyjne.
Podobny wniosek płynie z innych wyroków NSA, m.in.: z 11 maja 2017 r. (sygn. akt I FSK 1649/15), z 9 listopada 2016 r. (sygn. akt I FSK 558/15), czy 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 1750/12).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 września 2017 r., sygn. akt I FSK 18/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia