statystyki

Jak ujmować niskocenny majątek firmowy o wartości nieprzekraczającej 3500 zł

autor: Marek Barowicz11.09.2017, 10:25; Aktualizacja: 11.09.2017, 14:42
Prawo bilansowe nie określa wartości granicznej determinującej kwalifikację danego składnika majątku firmy do kategorii środków trwałych, czy też uznania go za niskocenny (co przekładałoby się na możliwość stosowania uproszczonych zasad amortyzacji)

Prawo bilansowe nie określa wartości granicznej determinującej kwalifikację danego składnika majątku firmy do kategorii środków trwałych, czy też uznania go za niskocenny (co przekładałoby się na możliwość stosowania uproszczonych zasad amortyzacji)źródło: ShutterStock

Firma nabyła składnik majątku o wartości nieprzekraczającej 3500 zł. Czy należy zaliczyć go do niskocennych środków trwałych? Jeśli tak, to w jaki sposób ująć tego typu operację gospodarczą w księgach rachunkowych?

Prawo bilansowe nie określa wartości granicznej determinującej kwalifikację danego składnika majątku firmy do kategorii środków trwałych, czy też uznania go za niskocenny (co przekładałoby się na możliwość stosowania uproszczonych zasad amortyzacji). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, środki trwałe obejmują rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby podmiotu. W ujęciu bilansowym odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego – planowego – rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej (prawo bilansowe nie określa granicy kwotowej tego typu składników majątkowych, pozostawiając przedsiębiorcy w tym zakresie swobodę) można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony – w drodze dokonywania zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych (art. 32 ust. 1 i 6 ustawy o rachunkowości). Niskocenne składniki majątku mogą być także uznane za materiały i w dacie przekazania ich do używania zostać bezpośrednio odpisane w ciężar kosztów działalności operacyjnej.

W zakresie granicznej kwoty (pozwalającej na zaliczenie danego składnika majątku do środków trwałych czy też uznania go za niskocenny) przedsiębiorstwa w ramach przyjętych zasad rachunkowości przedsiębiorstwa mogą uwzględnić reguły (kryteria) obowiązujące w prawie podatkowym. Warunkiem jest, aby zaaprobowane w jednostce rozwiązanie rzetelnie i jasno przedstawiało jej kondycję majątkową i finansową oraz wynik finansowy (art. 4 ust. 1 i 4 ustawy o rachunkowości).

W podatkach

W ujęciu podatkowym środki trwałe to wprowadzone do ewidencji środków trwałych składniki majątku stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, które są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (art. 22a ust. 1 w zw. z art. 22d ust. 2 ustawy o PIT; art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 2 ustawy o CIT). Przy czym przepisy prawa podatkowego za graniczną kwotę uznania określonego środka trwałego za niskocenny składnik majątku firmy przyjmują kwotę 3500 zł. Niskocenny środek trwały (o wartości początkowej nieprzekraczającej, tj. równej lub niższej, niż 3500 zł) podlega amortyzacji podatkowej alternatywnie – albo na zasadach ogólnych (przez cały okres jego ekonomicznej użyteczności), albo jednorazowo w miesiącu oddania go do używania (względnie w miesiącu następnym). [ramka]

Planowane zmiany od 2018 r.

Ministerstwo Finansów zamierza zmienić ustawy o podatkach dochodowych – PIT oraz CIT i podwyższyć do 5000 zł limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, dzięki czemu będzie można jednorazowo zaliczyć wydatki (w ramach ww. limitu) na nabycie takich składników majątku do kosztów uzyskania przychodów. Chodzi o projekt z 6 lipca 2017 r.


Pozostało 69% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane