Wszystko, co robi profesjonalny aktora dla promocji serialu, w którym sam wystąpił, są nierozerwalnie związane z usługą kulturalną – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadał aktor, który w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz producentów seriali telewizyjnych (występuje w serialach, współpracuje przy ich produkcji oraz bierze udział w kampaniach reklamowych, akcjach promocyjnych i w działaniach z zakresu public relations dotyczących serialu). Niezależnie od tego jest wynagradzany za reklamowanie produktów lokowanych w serialu.

Aktor uważał, że na rzecz producentów seriali świadczy kompleksową usługę, opodatkowaną według stawki 23 proc. VAT. Podkreślał, że reklama i budowanie wartości komercyjnej serialu są czasem ważniejsze od gry aktorskiej. Trudno więc mówić o usłudze kulturalnej.

Innego zdania był dyrektor KIS. Potwierdził, że aktor świadczy usługę kompleksową, ale jest ona w całości usługą kulturalną, zwolnioną z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Wyjaśnił, że wszystkie działania aktora w zakresie promocji i reklamy serialu są pochodną jego aktorskiego angażu, czyli świadczenia usługi kulturalnej. Wykonywana przez niego działalność reklamowa i promocyjna jest bowiem ściśle związana z jego grą w serialu i służy temu, aby serial miał wystarczającą oglądalność i był emitowany.

Nie dotyczy to jedynie udziału aktora w kampaniach reklamowych i promocyjnych produktów lokowanych w serialach - zastrzegł dyrektor KIS. Wyjaśnił, że takie usługi sponsoringowe nie promują serialu, a jedynie firmę zleceniodawcy. Zdaniem organu, są one opodatkowane według stawki 8 proc., zgodnie z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Świadczy je bowiem artysta wykonawca w zamian za honorarium za prawo do artystycznego wykonania - wyjaśnił dyrektor KIS.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.241.2017.2.DG