Resort finansów przygotowuje kolejny - m.in. po paliwowym i przewozowym - pakiet zmian prawnych oraz organizacyjnych. Tym razem zamierza odbiurokratyzować administrację skarbową - poinformował PAP wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski.

Planowane też jest uruchomienie nowej platformy komunikacji z podatnikami.

Cybulski podkreślił w rozmowie z PAP, że założeniem KAS jest nie tylko walka z oszustwami podatkowymi, ale też praca z uczciwymi podatnikami, także tymi, którzy chcą się prawidłowo rozliczać, ale nie zawsze potrafią, czy też mają jakieś obawy.

"Chcemy wykonać ukłon w ich stronę. Widzimy siebie w roli usługodawcy, chcielibyśmy tym podatnikom pomóc, widząc niejednokrotnie błędy w wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych" - powiedział.

Wyjaśnił, że po wejściu w życie kilku pakietów ustaw, np. energetycznego, paliwowego, czy przewozowego, resort finansów idzie w kierunku przygotowania pakietu dotyczącego odbiurokratyzowania administracji skarbowej.

„To olbrzymie zadanie, pakiet będzie obejmował szereg różnych obszarów - działań, które już możemy podjąć oraz koniecznych zmian legislacyjnych w najbliższej przyszłości” – powiedział wiceminister.

Cybulski podał, że powołane przez MF zespoły pracują nad poszczególnymi zagadnieniami dotyczącymi odbiurokratyzowania siedemnastu obszarów.

„Konkretne rozwiązania opracowywane przez zespoły mają na celu ułatwienie pracy, czyli pozbycie się zbędnych czynności, które utrudniają pracę administracji oraz komplikują niejednokrotnie życie samym podatnikom” – wyjaśnił Cybulski. Jego zdaniem wszyscy, zarówno urzędnicy, jak i podatnicy mają świadomość, że administracja celno-skarbowa jest nadmiernie zbiurokratyzowana. „Nadszedł czas, aby po konsolidacji administracji skarbowej zrealizować projekt jej odbiurokratyzowania” – podkreślił.

Poinformował, że w skład pakietu na pewno będzie też wchodził projekt nowej ustawy o egzekucji administracyjnej. „To zmiany oczekiwane społecznie. Mamy świadomość, że obecna ustawa jest ustawą bardzo wiekową (1966 r.), nie uwzględniającą obecnych realiów gospodarczych i społecznych” – powiedział.

Według Cybulskiego nowa ustawa ma nie tylko poprawić efektywność urzędników, ale także ułatwić życie dłużnikom. „Obecnie egzekucja administracyjna, urzędy komornicze działają w sposób bardzo rozproszony, chcemy te działania scentralizować, aby były one bardziej skuteczne, transparentne dla wierzycieli i dłużników, a także mniej zbiurokratyzowane” – wytłumaczył.

Wiceminister wskazał ponadto, że resort opracował też projekt Power - Elektronicznej Płaszczyzny Komunikacji z Podatnikiem, która pozwoli na "szerszy dialog z podatnikami". Ma on być oparty o możliwości prowadzenia różnego rodzaju ankiet, opiniowania, wydawania uwag na temat pracy organów podatkowych.

"Zakładamy, że ten projekt będzie szedł w kierunku pełnej współpracy i komunikacji z podatnikiem, aby usłyszeć jego głos krytyczny, oczekiwania, propozycje ewentualnych zmian. Chodzi o to, abyśmy mogli na bieżąco, jako nowoczesna administracja skarbowa dostosowywać się do tych uwag - o ile będzie to możliwe do wykonania" - wyjaśnił.

Dodał, że projekt powinien wejść w pełni w życie w perspektywie roku, maksymalnie dwóch lat.

Wiceminister przypomniał także, że od 1 lipca trwa pilotaż obsługi tzw. kluczowych podmiotów przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Bierze w nim udział 200 największych przedsiębiorstw podlegających rzeczowo temu urzędowi. Docelowo urząd, który zostanie specjalnie w tym celu utworzony, ma obsługiwać firmy z całej Polski osiągające przychody w wysokości powyżej 50 mln euro rocznie.

„Mamy pierwsze efekty pilotażu, potwierdzające, że jest to dobry pomysł. W działaniach z dużymi podmiotami przyjęliśmy, że obsługujemy te podmioty branżowo, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych branż” – powiedział.

„To bardzo ważne, bowiem niejednokrotnie zarzucano nam, że nie znamy specyfiki danej branży i w ten sposób traktujemy podmioty niesprawiedliwie” – powiedział. Zaznaczył, że szczególnego rodzaju obsługa kluczowych podmiotów jest oparta na współpracy z nimi, ich monitoringu, czy możliwości zaproponowania im dodatkowych usług (np. informacyjnych, szkoleniowych), z których standardowo nie korzystają pozostali podatnicy.

Według wiceministra obsługa dużych podmiotów z pewnością przyczyni się również do zwiększenia bezpieczeństwa biznesowego dużych firm w Polsce.

Jego zdaniem także fiskus może odnieść korzyści, na przykład zyskując informacje o praktykach stosowanych na rynku, czy o ewentualnych nieprawidłowych zachowaniach kontrahentów, z którymi współpracują „kluczowe podmioty”, co w ostatecznym rozrachunku pozwoli uniknąć wielu niepotrzebnych nieporozumień w dochodzeniu należności podatkowych.

„Takie rozwiązanie z pewnością jest akceptowane i korzystne również dla wszystkich firm deklarujących uczciwe zasady gry na rynku” – uważa wiceminister.

Pilotaż ma potrwać do 1 kwietnia 2018 r. „Zakładamy, że 1 kwietnia przyszłego roku ruszymy z pierwszą partią obsługi dużych podmiotów w nowym ujęciu organizacyjnym” – dodał Cybulski.