Odpowiednio wcześniej zaplanowany spis to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy. Można dzięki temu skrócić całą pracochłonną procedurę. W tym roku warto też się zastanowić nad podziałem dotychczasowej całościowej instrukcji na zestawy
Wrzesień to czas, kiedy należy zweryfikować zapisy instrukcji inwentaryzacyjnej, wydać właściwe zarządzenia i przeszkolić pracowników. Aktualizując wytyczne, warto skorzystać z podpowiedzi zawartych w uchwale nr 5/2016 Komitetu Standardów Rachunkowości z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.
Po pierwsze, zarządzenie