Osoby fizyczne, które występują z wnioskami o interpretacje dotyczące darowizn znaków towarowych w celu optymalizacji podatkowej, powinny liczyć się z możliwością zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.
Taką informację, a w zasadzie kolejne ostrzeżenie przed optymalizacją, opublikował wczoraj szef Krajowej Administracji Skarbowej na stronie internetowej resortu finansów. Wyjaśnił, że chodzi o optymalizacje opisywane we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych. Chodzi o sytuację, gdy podatnik wraz z członkami najbliższej rodziny zakłada spółkę osobową (jawną, komandytową), a następnie jeden ze wspólników dokonuje darowizny np. znaku towarowego (albo innej wartości niematerialnej i prawnej). Spółka z kolei po otrzymaniu znaku udziela wspólnikom, w tym darczyńcy, licencji na wykorzystywanie znaku. Dzięki takiej strukturze podatnicy uzyskują wymierne korzyści.
Jak tłumaczy szef KAS, spółka osobowa zaczyna amortyzować znak towarowy i zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne. Z kolei wspólnik, który wniósł znak w formie darowizny, zalicza do swoich kosztów podatkowych opłaty licencyjne. Na takiej strukturze traci zaś budżet państwa. Spółka zaniża bowiem swój podatek lub zawyża stratę. Wspólnik z kolei zalicza do kosztów wydatki na opłaty licencyjne. Uzyskuje więc taki sam efekt, jakby amortyzował znak towarowy, który sam wytworzył. Problem w tym, że gdyby nie utworzył powyższej struktury, nie miałby prawa do takiej amortyzacji.
Korzystny efekt podatkowy jest osiągany również dzięki temu, że z podatku zwolniona jest wartość darowizny, czyli znaku towarowego.
Szef KAS wyjaśnił, że tego typu struktura oznacza, że w stosunku do podatnika może zostać zastosowana klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Podatnicy, którzy we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej opiszą powyższą strukturę lub podobną, powinni liczyć się z odmową wydania interpretacji. Mało tego, jeśli organy podatkowe dojdą do wniosku, że podatnik w swoich rozliczeniach mógł już zastosować taki schemat optymalizacyjny, mogą wszcząć wobec niego postępowanie, w którym zostanie zastosowana klauzula.
Informacja szefa KAS jest kolejnym już ostrzeżeniem dla podatników przed stosowaniem różnych schematów optymalizacyjnych. Wcześniejsze dotyczyły m.in. programów motywacyjnych, podatkowych grup kapitałowych i wykorzystania spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu.