Firmy instalujące takie urządzenia wchodzące w skład bryły budynków mieszkalnych powinny naliczać 8-proc. podatek – wynika z wyroku NSA.
Spór w tej sprawie toczyła firma sprzedająca bramy garażowe. Zamierzała ona rozszerzyć swoją działalność o usługi ich montażu. Wyjaśniła, że będzie je instalować w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym. Czyli w domach jednorodzinnych, w których bramy garażowe są niejako wkomponowane w całość budynku. Chodziło zarówno o domy, które były dopiero co budowane, jak i te oddane już do użytku.
Firma uważała, że montaż bram powinien zostać objęty obniżoną, 8-proc. stawką VAT. Powoływała się przy tym na art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Zgodnie z nim zastosowanie obniżonej stawki podatku jest możliwe m.in. do budowy, remontu i modernizacji obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym. Spółka argumentowała, że właśnie takie usługi świadczy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał jednak że obniżona stawka VAT nie wchodzi w grę. Jego zdaniem VAT od montażu bram garażowych wynosił 23 proc. Wyjaśnił, że ich zainstalowanie i uruchomienie to nie remont ani budowa czy modernizacja, bo do tego potrzebny jest zespół innych czynności, w wyniku których przywraca się poprzedni stan faktyczny bądź podnosi wartość użytkową budynku.
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzekł, że świadczone przez firmę usługi montażu bram mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust.12 ustawy o VAT. Wyjaśnił, że jeśli obiekt budowlany był już wyposażony w takie urządzenia, to ich wymiana będzie wypełniać znamiona remontu. Jeśli zaś budynki są nowe, to będzie to budowa lub modernizacja.
Wyrok potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Stwierdził, że wykładnia fiskusa stoi w sprzeczności z uchwałą NSA z 4 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 2/13), która odnosiła się do zabudowy wnękowej w budynkach mieszkalnych. Zgodnie z nią czynności polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu, trwałym montażu zabudowy wnękowej mieszczą się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części. Podobnie jest z montażem bram garażowych.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 29 sierpnia 2017 r., sygn. akt I FSK 2305/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia