Rząd obniży stawki podatku VAT do wysokości 0 proc. dla nieodpłatnych dostaw materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic.

W związku z sierpniowymi nawałnicami i rozmiarem szkód, jakie wywołały rząd proponuje kolejne zmiany podatkowe dla poszkodowanych. Remont lub odbudowa zniszczonych domów ma być objęta preferencyjną stawką podatku VAT.

Zgodnie z treścią rozporządzenia darowizny na rzecz poszkodowanych osób fizycznych oraz podmiotów, które prowadzą działalność edukacyjną, ochrony zdrowia, kulturalną, w zakresie opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą, czy zbiorowego zakwaterowania uczniów lub studentów będą opodatkowane zerową stawką VAT. Ta będzie miała zastosowanie także do darowizn materiałów budowlanych na rzecz tych podmiotów.

Obniżona stawka pod warunkiem umowy darowizny

Ministerstwo Rozwoju i Finansów chce też zapobiec ewentualnym nadużyciom. W tym celu, podmioty chcące zastosować zerową stawkę VAT będą musiały zawrzeć pisemną umowę darowizny ze sprzedawcą. Poszkodowani będą zobowiązani także do przedłożenia dokumentu potwierdzającego powstanie szkody w nieruchomości. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, w przypadku osób fizycznych byłaby to kopia kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzonego przez ośrodek pomocy społecznej, z którego będzie wynikać, że nieruchomość danej osoby została zniszczona w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. Resort finansów szacuje, że na tych zmianach zyskać może nawet 25 tys. podatników. W projekcie zastrzeżono, że wprowadzane zmiany mają charakter przejściowy i wyjątkowy. Stawkę 0 proc. można będzie bowiem zastosować do 30 listopada 2017 roku.

Darowizny bez podatku

Preferencyjna stawka podatku od towarów i usług w przypadku dostaw materiałów budowlanych nie jest jedyną zmianą, mającą wesprzeć poszkodowanych w nawałnicach. W efekcie rozporządzenia z 17 sierpnia 2017 roku, podatnicy, którzy ucierpieli podczas wichur, nie zapłacą podatku od otrzymanych darowizn. Fiskus nie pobierze podatku od darowizn otrzymanych w okresie 24 miesięcy, począwszy od 12 sierpnia 2017 r.

Podstawa prawna: Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych