Od początku 2016 r. do końca lipca 2017 r. podatnicy 105 razy wnioskowali, aby rozstrzygnięto wątpliwości na ich korzyść w interpretacjach indywidualnych. Fiskus przystał na to tylko trzy razy. Tak wynika z odpowiedzi wiceministra Pawła Gruzy na poselską interpelację.
Wiceminister podkreślił, że urzędnicy fiskusa nie mogą rozstrzygać wątpliwości na korzyść podatników za każdym razem, gdy ci o to zawnioskują, bo zapisaną w art. 2a ordynacji podatkowej zasadę in dubio pro tributario stosuje się, gdy niedające się rozstrzygnąć wątpliwości istnieją pomimo prawidłowego przeprowadzenia wykładni przepisu.
Poseł Antoni Maciejewski, który zadał pytanie, przypomniał raport firmy doradczej Grant Thornton, z którego wynika, że w 2016 r. fiskus nie wydał ani jednej interpretacji indywidualnej, w której uwzględniłby zasadę in dubio pro tributario, i to pomimo 262 wniosków podatników. W związku z tym – zdaniem posła – wskazane byłyby zmiany legislacyjne.