Branża budowlana i eksperci mają obawy, czy faktycznie mikroprzedsiębiorcy odzyskają podatek w 15 dni. Ale to już się dzieje.
Obawy przedsiębiorców rozwiewają przedstawiciele izb administracji skarbowej w Warszawie i w Białymstoku. Przedstawicielka warszawskiej izby informuje, że w ciągu 15 dni zwrócono VAT w 1400 przypadkach (na 1980). Identyczny wskaźnik (85,3 proc.) podaje przedstawiciel izby białostockiej, gdzie do tej pory w 15-dniowym terminie zwrócono VAT w 388 przypadkach (patrz ramka).
O zwrotach w ciągu 15 dni poinformowało niedawno Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie. Wcześniej zapowiedział to w wywiadzie dla DGP Paweł Cybulski, wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej („W budownictwie superszybki zwrot VAT. A w egzekucji reforma” – DGP nr 122 z 27 czerwca br.).
W najnowszym komunikacie resort finansów podał szczegóły.
Zasadniczo VAT w ciągu 15 dni mogą odzyskiwać tylko mikroprzedsiębiorcy. W praktyce ma to głównie pomóc stanąć na nogi podwykonawcom, którzy najbardziej ucierpieli na wprowadzeniu od 2017 r. w budowlance odwrotnego obciążenia VAT.
– Podwykonawcy nie odprowadzają bowiem VAT od swoich usług, ale sami kupują towary z ceną zawierającą podatek. Nie mają go od czego odliczyć, bo nie wykazują podatku należnego. Chcąc więc odzyskać VAT z faktur zakupowych, muszą wykazać nadpłatę i ubiegać się o jej zwrot z urzędu skarbowego – wyjaśnia Marcin Matyka, partner w Norton Rose Fulbright Piotr Strawa and Partners.
– Pozytywne jest to, że MF dostrzega problemy najmniejszych graczy na rynku budownictwa. Zwrot VAT w 15 dni przełożyłby się korzystnie na płynność finansową mikrofirm i w konsekwencji na większą stabilność całej branży. Obawiam się jednak, że przyjęte przez fiskusa zasady drastycznie zmniejszają szanse powodzenia operacji – komentuje Łukasz Mróz, radca prawny.
Fiskus stawia warunki
MF zastrzega, że skrócenie do 15 dni terminu na zwrot VAT (z 60 i 25 dni) będzie możliwe wyłącznie po zweryfikowaniu, czy pieniądze faktycznie należą się przedsiębiorcy.
Dodatkowo taki mikroprzedsiębiorca powinien spełnić dwa warunki:
- dobrowolnie przekazać ewidencję podatkową w formie pliku JPK_VAT za okres, z którego wynika zwrot nadwyżki podatku, oraz
- przesłać deklarację VAT drogą elektroniczną lub złożyć ją bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
Zwrot VAT nie trafi więc do mikrofirmy, zanim fiskus nie zweryfikuje jego zasadności.
Problem z weryfikacją
Problem polega na tym, że termin zwrotu jest liczony od dnia, w którym urząd skarbowy nie ma już wątpliwości co do zasadności zwrotu – zwraca uwagę Rafał Sebastian Bałdys, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.
Wyjaśnia, że już obecnie małe i średnie firmy budowlane otrzymują szybsze zwroty VAT, nawet po 36 dniach.
– Z doświadczenia wiemy, że urzędy przeciągają weryfikację dokumentów firm. Problemem nie jest więc termin zwrotu, lecz łączny czas rozpatrzenia dokumentów i zwrotu. W wielu przypadkach przekracza on 120 dni – mówi Rafał Sebastian Bałdys.
Dobrowolny JPK_VAT
Wątpliwości budzi też oczekiwanie od mikroprzedsiębiorców, którzy chcą odzyskać VAT w ciągu 15 dni, że złożą w urzędzie skarbowym jednolity plik kontrolny JPK_VAT.
Zasadniczo mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek przesyłania co miesiąc JPK_VAT dopiero od 1 stycznia 2018 r. Obecnie mogą to zrobić na zasadzie dobrowolności.
Resort finansów tłumaczy, że dzięki przesłanym JPK_VAT urzędy mogą szybko zweryfikować zasadność zwrotu podatku w ciągu 15 dni.
– Wprawdzie resort finansów użył w komunikacie słowa „powinien”, a nie „musi”, to jednak odczytuję to jako warunek przyspieszonego zwrotu – komentuje Łukasz Kempa, ekspert Grant Thornton.
W jego ocenie jednak podatnicy, którzy już dziś są do tego przygotowani od strony technicznej, są w mniejszości. Przesyłanie JPK_VAT może więc okazać się problemem dla większości mikroprzedsiębiorców budowlanych.
Zdaniem Marcina Matyki, najlepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z mechanizmu odwrotnego obciążenia.
– Szybszy zwrot VAT to krok w dobrym kierunku, ale nie rozwiąże problemów mikroprzedsiębiorców – ocenia ekspert.
Szybszy zwrot ma pomóc podwykonawcom, którzy najbardziej ucierpieli na odwrotnym obciążeniu
Białystok i Warszawa już zwracają VAT w ciągu 15 dni
Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku za II kwartał i za czerwiec 2017 r. mikrofirmy budowlane złożyły 455 deklaracji VAT. W 15-dniowym terminie zwrócono VAT w 388 przypadkach (85,3 proc.) – poinformował DGP Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Dodał, że w terminie od 15 do 30 dni nadwyżkę podatku odzyskały 34 mikrofirmy (7,5 proc.).
W Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie w tym samym okresie mikrofirmy złożyły 1980 deklaracji. W 15-dniowym terminie zwrócono VAT w 1400 przypadkach (co także stanowi 85,3 proc.) – poinformowała DGP Anna Szczepańska, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
W obu izbach powodem ewentualnych zwrotów w terminie dłuższym niż 15 dni jest:
● konieczność przeprowadzenia (w niektórych przypadkach) czynności sprawdzających wobec podatników,
● konieczność aktualizacji lub uzyskania numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot, bądź też
● złożenie korekt deklaracji przez przedsiębiorcę.