Lecznice nie muszą ewidencjonować obrotu w kasie fiskalnej, jeżeli wartość świadczonych przez nie usług nie przekracza 20 tys. zł rocznie (lub proporcjonalnie w danym roku) – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wyjaśnił, że bezwzględny obowiązek stosowania kas dotyczy tylko usług wykonywanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, a nie podmioty lecznicze. Wynika to z par. 4 pkt 2f rozporządzenia z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177).
Z pytaniem wystąpił podatnik, który prowadzi gabinet ginekologiczno-położniczy i jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Sam jednak nie zajmuje się leczeniem (nie ma uprawnień), zatrudnia lekarza, z którym zawarł umowę o świadczenie usług medycznych.
W 2017 r. obroty gabinetu nie przekroczą 20 tys. zł. Jego właściciel chciał się więc upewnić, że nie musi zakładać w gabinecie kasy fiskalnej. Dyrektor KIS to potwierdził.
Lekarze i stomatolodzy muszą bezwzględnie stosować kasy od 2015 r. Pierwotnie fiskus twierdził, że dotyczy to również placówek leczniczych, np. centrów medycznych (nr IBPP3/443-1357/14/KG). Ostatecznie jednak minister finansów przyznał, że w tym przypadku ma zastosowanie limit 20 tys. zł (interpretacja zmieniająca nr PT8.8101.354.2015TKE).
Interpretacja dyrektora KIS z 7 sierpnia 2017 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.276.2017.2.AR