Fiskus nie pobierze podatku od kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele mieszkaniowe, a następnie umorzonego przez bank w latach 2017 i 2018 r. Wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Tym samym minister finansów będzie kontynuował preferencję, którą już raz wprowadził, tyle że na dwa minione lata (tj. gdy przychód z umorzenia powstał w 2015 r. lub 2016 r.). Rozporządzenie, które to przewidywało, już nie obowiązuje.
Zwrócił na to uwagę niedawno rzecznik praw obywatelskich. Sygnalizował, że obecnie kredytobiorcy nie mogą liczyć na pomoc fiskusa. Apelował więc do resortu, żeby ulżył także obywatelom, którym bank umorzy kredyt mieszkaniowy w 2017 r. lub 2018 r. Pisaliśmy o tym w artykule „RPO: Fiskus powinien pomóc kredytobiorcom” (DGP nr 153/2016).
Minister finansów postanowił nadrobić tę zaległość. Z projektu wynika, że kredytobiorcy nie zapłacą PIT, jeżeli w 2017 i 2018 r. bank umorzy im kredyt, odsetki, prowizje i inne opłaty, takie jak ubezpieczenie. Warunkiem będzie, aby podatnik nie skorzystał już z umorzenia z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe.
Tak jak dotychczas, zaniechanie poboru PIT będzie dotyczyć tylko kredytów zaciągniętych przed 15 stycznia 2015 r.
Na preferencje nadal mogą również liczyć banki. Nie będą płaciły CIT od dochodów stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, a ściślej od tej części kapitału, od której minister zaniecha poboru PIT.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe – w konsultacjach