Ministerstwo Finansów będzie ustalać wystawców pustych faktur i tych, którzy z takich dokumentów korzystają – zapowiedział wczoraj wiceminister finansów Paweł Gruza na spotykaniu z dziennikarzami

Przedstawił statystyki dotyczące wpływów i zwrotów VAT z ostatniej dekady i dementował pojawiające się informacje, że wzrost wpływów z tego podatku następuje kosztem przedsiębiorców.

Z danych resortu wynika, że w pierwszym półroczu 2017 r. dochody z VAT (wpływy pomniejszone o zwroty podatku) wzrosły o 17,57 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Na tę liczbę składa się: nominalny wzrost wpływów o 9,63 mld zł i spadek zwrotów o 7,93 mld zł.
Według MF spadek kwoty zwrotów w I półroczu 2017 r. (w porównaniu z I półroczem 2016 r.) był spowodowany:
- zmniejszeniem deklarowanych zwrotów,
- skróceniem terminów zwrotów w grudniu 2016 r. i w I półroczu 2017 r.,
- zmniejszeniem kwoty zwrotów zatrzymanych.Paweł Gruza wspomniał o kolejnych działaniach resortu, które mają zapobiegać wyłudzeniom VAT. Pomóc w tym mają nowe narzędzia informatyczne, które pozwolą zablokować proceder wykorzystywania pustych faktur.

Wiceminister zapowiedział także, że pod lupą znajdą się przedsiębiorcy, w tym sklepy internetowe, sprzedający towary i usługi konsumentom bez odprowadzenia z tego tytułu VAT. Już teraz przestrzegł nieuczciwe firmy przed niewystawianiem paragonów fiskalnych.

Wiceminister Gruza poinformował również, że resort chce wprowadzić uproszczenia w opodatkowaniu żywności. Resort ma bowiem świadomość absurdalnej sytuacji, w której podobne produkty są objęte różnymi stawkami VAT.