Do końca dekady luka w VAT ma spaść o ponad połowę, a urzędnicy odzyskają przynajmniej jedną trzecią należności objętych tytułami wykonawczymi.
Takie cele postawił minister rozwoju i finansów w zarządzeniu z 25 lipca (Dz.Urz. MRiF poz. 144) przed Krajową Administracją Skarbową. Resorty określiły ten dokument jako „swego rodzaju strategię”, która odpowiada na aktualne problemy fiskusa oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. O tym, że nie jest to tylko zbiór pobożnych życzeń, świadczyć ma to, że szef KAS do 15 marca każdego roku ma składać ministrowi finansów raport z postępów.
Przestępcy w kłopotach