Służbowy samochód używany poza godzinami pracy do celów osobistych pracownika nie daje prawa firmie do pełnego odliczenia VAT. Także wtedy, gdy jest udostępniany na podstawie umowy najmu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
To kolejny wyrok niekorzystny dla pracodawców. Wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny orzekł tak samo w innych wyrokach o sygn. akt: I FSK 1983/15, I FSK 1669/15, I FSK 1721/15, I FSK 1556/15. Można więc już mówić o linii orzeczniczej.
Tym razem spór o prawo do pełnego odliczenia VAT toczyła firma z branży deweloperskiej. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że najmem samochodów będzie się zajmowała pomocniczo, ale najem i dzierżawę będzie miała wpisane w zakres swojej działalności.
Zasadniczo pojazdy miały być wykorzystywane na potrzeby firmy, do transportu pracowników i towarów. Po godzinach jednak miały być wynajmowane, w tym także pracownikom. Opłata za najem miała być obliczana na podstawie kilometrówki, a wynajmujący mieli otrzymywać faktury.
Firma podkreśliła, że podjęła wszelkie działania, żeby uniemożliwić wykorzystywanie samochodów na potrzeby pracowników poza najmem. Prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdów, obowiązuje regulamin korzystania z aut – wymieniała spółka.
Sądziła zatem, że wolno jej będzie odliczać 100 proc. VAT od wydatków na nabycie samochodów i ich eksploatację, bo – jak przekonywała – auta są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.
Dyrektor izby skarbowej stwierdził jednak, że choć najem samochodów jest odpłatnym świadczeniem usług, objętym VAT, to nie oznacza to jednak, że takie pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Wdrożone przez firmę procedury nie wykluczają bowiem użycia pojazdów do prywatnych celów pracowników – uznał fiskus. Zwrócił też uwagę na to, że cena za najem ustalana w oparciu o kilometrówkę nie będzie rynkowa, bo zupełnie inne ceny stosują firmy zajmujące się profesjonalnie wynajmem samochodów.
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Orzekł, że firma będzie miała prawo odliczać cały VAT, bo pojazdy będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Sąd dodał, że żaden z przepisów ustawy o VAT nie nakazuje kalkulowania ceny najmu na poziomie rynkowym.
Wyrok ten uchylił jednak Naczelny Sąd Administracyjny. Jak wyjaśniła sędzia Małgorzata Fita, pracodawca, który przekazuje pracownikowi służbowe auto na podstawie umowy najmu, nie używa go wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą tylko do celów mieszanych. W związku z tym firma ma prawo odliczyć tylko 50 proc. VAT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 lipca 2017 r., sygn. akt I FSK 1987/15.