TRZY PYTANIAikona lupy />
Zbigniew Makowski wicedyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów / Dziennik Gazeta Prawna
Organizacje zrzeszające przedsiębiorców obawiają się, że split payment wpłynie negatywnie na płynność finansową firm. Czy Ministerstwo Finansów zgadza się z taką oceną?
Nie. Typowy przedsiębiorca, który ma dużo zakupów od innych przedsiębiorców, będzie mógł na bieżąco korzystać ze środków na rachunku VAT – w zasadzie tak samo, jak robi to teraz. Dla niektórych branż wprowadzenie sytemu split payment będzie wręcz równało się z poprawą płynności finansowej. Chodzi o te branże, w których dochodzi do regularnych zwrotów nadwyżki VAT naliczonego. Przykładowo, eksporterzy będą otrzymywali szybsze zwroty (25 dni, o ile zwrot nastąpi na rachunek VAT), a zwrócony VAT będą mogli od razu wykorzystywać do płacenia swoim krajowym dostawcom w systemie podzielonej płatności.
Wprowadzenie systemu split payment nie wpłynie więc w żaden sposób na zwiększenie zatorów płatniczych. Co więcej, w niektórych sytuacjach może przyspieszać odblokowywanie tych zatorów. Jeżeli przedsiębiorca, który teraz opóźnia płatności, będzie otrzymywał swoje wynagrodzenie na rachunek VAT, to nie będzie miał interesu w opóźnianiu płatności, skoro pieniądze z rachunku VAT może wykorzystać tylko do zapłaty VAT swoim kontrahentom.
Oczywiście zgadzam się, że w pewnym zakresie rozwiązanie to może wpłynąć negatywnie na płynność finansową. Dlatego proponujemy rozwiązania, które to powinny przynajmniej częściowo rekompensować.
Czy one są w stanie całkowicie zniwelować ten wpływ?
Dla niektórych branż na pewno tak, dla innych być może w nieco mniejszym zakresie. Jesteśmy jednak przekonani, że w ogólnym rozrachunku projektowany system jest bardzo potrzebny również przedsiębiorcom, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa prowadzenia biznesu oraz równej konkurencji. Uczciwy przedsiębiorca nie jest dziś bowiem w stanie konkurować z oszustem, który utrzymuje się nie z marży, tylko z wyłudzenia VAT.
Czy w kolejnej wersji projektu Ministerstwo Finansów wprowadzi nowe narzędzia rekompensujące wpływ split payment na płynność finansową albo dodatkowe zachęty? Według nieokreślonych opinii pojawi się domniemanie działania w dobrej wierze.
Tak, pracujemy nad listą przesłanek dochowania należytej staranności. Trwają właśnie konsultacje podatkowe w tym zakresie. Zapłata w modelu split payment będzie na szczytowym miejscu tej listy.
WAŻNE
Pracujemy nad listą przesłanek dochowania należytej staranności. Zapłata w modelu split payment będzie na szczytowym miejscu tej listy.