Rząd zakłada, że od 2019 r. zostanie zlikwidowany limit dotyczący 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców – poinformował w piątek Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Dodał, że niewykluczone są również korzystne zmiany w zakresie opodatkowania twórców już od przyszłego roku. Wiązałoby się to jednak z ubytkiem dochodów budżetowych. Nad zmianami pracuje Ministerstwo Finansów.
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje limit w wysokości 42 764 zł. Oznacza on, że obecnie twórcy – np. malarze, rzeźbiarze, piosenkarze, dziennikarze – mogą uwzględniać 50 proc. koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych jedynie do tego limitu. Powyżej tej kwoty, wynikającej z ustawy o PIT, nie przysługują im żadne koszty uzyskania przychodów.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik udowodni, że koszty te były faktycznie wyższe niż zryczałtowany, procentowy limit. Wtedy można uwzględnić wydatki faktycznie poniesione.