Blokady kont podatników będą, ale nie masowe – zapewnił wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski w odpowiedzi na poselską interpelację. Wyjaśnił też, że nie ma ostatecznych decyzji w sprawie nałożenia na banki i SKOK-i obowiązku przekazywania skarbówce codziennych wyciągów bankowych (JPK_WB) z kont przedsiębiorców.Blokadę rachunków bankowych przewiduje projekt zmian w ordynacji podatkowej (z 19 maja br.). Zakłada on, że szef KAS będzie mógł zażądać zablokowania konta przedsiębiorcy podejrzanego o wyłudzenia VAT. Co więcej, jeżeli szef KAS na podstawie posiadanych informacji uzna, że firma może nie zapłacić podatku, będzie mógł wydać postanowienie o przedłużeniu blokady na maksymalnie trzy miesiące.