Blokady kont podatników będą, ale nie masowe – zapewnił wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski w odpowiedzi na poselską interpelację. Wyjaśnił też, że nie ma ostatecznych decyzji w sprawie nałożenia na banki i SKOK-i obowiązku przekazywania skarbówce codziennych wyciągów bankowych (JPK_WB) z kont przedsiębiorców.Blokadę rachunków bankowych przewiduje projekt zmian w ordynacji podatkowej (z 19 maja br.). Zakłada on, że szef KAS będzie mógł zażądać zablokowania konta przedsiębiorcy podejrzanego o wyłudzenia VAT. Co więcej, jeżeli szef KAS na podstawie posiadanych informacji uzna, że firma może nie zapłacić podatku, będzie mógł wydać postanowienie o przedłużeniu blokady na maksymalnie trzy miesiące.
– Podatnik, któremu bank zablokuje na trzy doby rachunek na wniosek szefa KAS, nie będzie mógł złożyć do sądu zażalenia ani skargi. Będzie miał taką możliwość dopiero, gdy blokada zostanie przedłużona na trzy miesiące – wyjaśnił Cybulski. Dodał, że jeżeli okaże się ona nieuzasadniona, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić do sądu powszechnego o odszkodowanie.
Nie jest przesądzony natomiast los drugiego projektu (również z 19 maja br.) dotyczącego nałożenia na banki i SKOK-i obowiązku przekazywania fiskusowi codziennych wyciągów bankowych (JPK_WB) z kont przedsiębiorców. Uwagi do niego zgłosiła m.in. Fundacja Panoptykon. Zwróciła ona uwagę, że obecnie banki udostępniają dane z kont tylko na pisemne żądanie uprawnionych urzędników, a po zmianach musiałyby przesyłać je wręcz prewencyjnie. W ten sposób fiskus zyskałby dokładne informacje na temat praktyki działania firm, tj. za ile kupują i sprzedają towar, jakie ponoszą koszty prowadzenia działalności, a każdy podmiot byłby narażony na kontrolę swoich rozliczeń.
– W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami przeprowadzana jest analiza, czy konieczne jest pozyskiwanie wszystkich informacji z wyciągów – przyznał Paweł Cybulski. I dodał, że nic w tej sprawie nie jest definitywnie przesądzone.
Odpowiedzi wiceministra finansów i zastępcy szefa KAS Pawła Cybulskiego na poselskie interpelacje nr 12862 i nr 12870