Kolejny sąd nie zgodził się z fiskusem, że każdy najem krótkoterminowy to działalność gospodarcza.
Na razie jednak są to wyroki sądów pierwszej instancji, czyli wojewódzkich. Nie wiadomo, jaka będzie wykładnia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Chodzi o przychody z najmu krótkoterminowego – czy jest to najem prywatny, czy działalność gospodarcza. Różnica polega na tym, że od najmu prywatnego można płacić 8,5-proc. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przy działalności gospodarczej w grę wchodzą znacznie mniej korzystne sposoby opodatkowania: 17-proc. ryczałtem, według skali podatkowej (18 lub 32 proc. PIT) lub 19-proc. podatkiem liniowym.
Samodzielny wynajem
Najnowszy wyrok WSA w Krakowie (z 14 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Kr, nieprawomocny) dotyczył podatniczki, która zamierzała wynajmować na krótkie okresy tylko jedno mieszkanie. Nie założyła firmy, nie chciała też zatrudniać pracowników do obsługi najmu ani do prowadzenia księgowości.
Wynajmujących chciała pozyskiwać samodzielnie (poprzez ogłoszenia lub z polecenia) i sama ich obsługiwać. Liczyła na 8,5-proc. ryczałt.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził jednak, że niska stawka ryczałtu nie wchodzi w grę, bo najem krótkoterminowy jest równoznaczny z prowadzeniem firmy. – Będzie on szeregiem cyklicznych, powtarzalnych okresowo czynności podejmowanych w sposób zorganizowany i ciągły w celach zarobkowych, a tym samym spełni przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej wymienione w art. 5a ust. 6 ustawy o PIT – uznał organ.
Ryczałt, owszem, dopuścił, ale według znacznie wyższej stawki – 17 proc., czyli przewidzianej dla usług związanych z zakwaterowaniem. Dodał, że inaczej byłoby, gdyby najem był długoterminowy. Wtedy dopuszczalny byłby 8,5-proc. ryczałt – stwierdził organ.
Podatniczka zaskarżyła tę interpretację i wygrała. WSA w Krakowie uznał, że nic nie wskazuje na to, aby zamierzała ona prowadzić działalność gospodarczą.
Zwrócił uwagę na zapewnienia podatniczki, że oprócz udostępniania mieszkania nie będzie ona podejmowała żadnych innych czynności, takich jak prowadzenie recepcji, dostęp do restauracji, sprzątanie, wymiana pościeli. Nie można więc mówić o zorganizowanej formie działalności, jaką prowadzą profesjonalne podmioty – stwierdził WSA.
Tylko w wakacje
Podobnie 19 kwietnia 2017 r. orzekł WSA w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz 168/17, nieprawomocny) w sprawie małżonków, którzy kupili mieszkanie nad morzem, aby polepszyć stan zdrowia córki. Korzystali z niego przez 10 miesięcy w roku, a przez 2 miesiące – głównie wakacyjne – chcieli je udostępniać turystom.
Oni również nie zatrudniali innych osób, nie korzystali z pomocy biura rachunkowego, nie prowadzili recepcji, restauracji i nie zapewniali sprzątania podczas pobytu. Wprawdzie oboje prowadzili działalność gospodarczą, ale niezwiązaną z nieruchomościami (mąż sprzedawał części samochodowe, a żona handlowała w internecie artykułami przemysłowymi).
Z kolei przed gliwickim WSA udało się wygrać małżonkom, którzy chcieli wynajmować w wakacje domek letniskowy (wyrok z 4 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Gl 36/16). I tym razem sąd uznał, że taki wynajem nie jest działalnością gospodarczą.
Orzeczenie się uprawomocniło, bo fiskus nie złożył w tej sprawie skargi kasacyjnej.
Istotna liczba nieruchomości
Aleksandra Bembnista, ekspert PwC, zwraca uwagę, że dotychczasowe, korzystne orzeczenia dotyczą podatników wynajmujących niewielką liczbę nieruchomości. Całkiem inne jest orzecznictwo w sprawie tych, którzy udostępniają większą liczbę kwater. Na potwierdzenie ekspertka przywołuje wyroki WSA we Wrocławiu: z 4 sierpnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Wr 299/16) i z 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt I SA/Wr 111/16).

Dla fiskusa krótkoterminowo to zawodowo

Organy podatkowe twardo stoją na stanowisku, że każdy najem krótkoterminowy to działalność gospodarcza, która wyklucza 8,5-proc. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Potwierdzają to liczne interpretacje indywidualne, np.:

● interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 17 stycznia 2017 r. (nr 0461-ITPB1.4511.905.2016.1.AK) w sprawie mężczyzny, który zamierzał udostępniać na krótkie okresy dwa apartamenty turystom;

● interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 13 stycznia 2017 r. (nr 0461-ITPB1.4511.897.2016.1.AK) w sprawie podatnika, który w przerwie wakacyjnej, po wyprowadzeniu się długoterminowych lokatorów, zamierzał wynajmować mieszkanie na krótkie okresy;

● interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 3 stycznia 2017 r. (nr 2461-IBPB-2-2.4511.918.2016.2.MZA) w sprawie podatniczki, która wynajmowała jedno mieszkanie za pośrednictwem profesjonalnego portalu internetowego.