40 groszy będzie brał od podatnika urząd za każdą stronę zeskanowanego dokumentu z akt sprawy – wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia.
Dziś podatnik musi pokryć jedynie koszty sporządzenia przez urzędnika kopii papierowej lub odpisu dokumentów. Gdy dokument jest w formacie A4, jednostronne jego powielenie kosztuje 0,60 zł, a dwustronne 0,80 zł. W przypadku formatu A3 jest to odpowiednio 0,90 zł i 1,20 zł.
Przepisy natomiast w ogóle nie przewidują opłaty za skan. Tymczasem – jak tłumaczy Ministerstwo Finansów – urzędy udostępniają dokumenty z akt sprawy, sporządzając także kopie w formie elektronicznej. Resort postanowił więc uzupełnić katalog opłat. Wziął pod uwagę to, że sporządzenie skanu kosztuje mniej niż ksero. Nie wymaga bowiem nakładów związanych z eksploatacją tonera i zakupem papieru (stanowią one 40–50 proc. kosztów sporządzania kopii w formie papierowej).
Ministerstwo Finansów wyliczyło, że przy sporządzaniu kopii elektronicznej organy ponoszą koszty eksploatacji urządzenia skanującego (serwisowanie sprzętu, prąd) i pracy urzędnika (przygotowanie dokumentów, skanowanie, uporządkowanie). Dlatego za każdą stronę skanu urząd pobierze teraz 0,40 zł. Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt zmian rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów – w konsultacjach