Ministerstwo Finansów zagroziło konsekwencjami służbowymi pracownikom urzędów skarbowych, którzy w sprawie jednolitego pliku kontrolnego odsyłają podatników do Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu bądź do centrali resortu.
Z pisma wynika, że jeśli pracownicy urzędów nadal nie będą pomagać podatnikom, a ci zaczną się skarżyć, to resort będzie wnioskował o wyciągnięcie konsekwencji służbowych zarówno wobec pracownika prowadzącego sprawę, jak i osób nadzorujących.
Groźba znalazła się w liście podpisanym przez Tomasza Strąka, dyrektora Departamentu Poboru Podatków w MF. Pismo trafiło do dyrektorów 16 Izb Administracji Skarbowej. Mają oni objąć nadzorem „czynności prowadzone w podległych urzędach skarbowych polegające na wyjaśnianiu rozbieżności w Jednolitych Plikach Kontrolnych”.
Apel ma związek z publikowanymi od niedawna komunikatami, w których resort finansów informuje o nieprawidłowościach wykrywanych podczas analizowania plików JPK przesyłanych przez podatników.
W obu opublikowanych dotychczas komunikatach MF powiadomiło o przypadkach, gdy zawartość pliku nie zgadzała się z treścią złożonej deklaracji VAT. Chodzi zarówno o różnice w danych, jak i w kwotach transakcji wykazanych przez podatników i ich kontrahentów. Jak informowaliśmy w DGP, wiele z takich „niezgodności” może nie mieć nic wspólnego z podatkowym oszustwem, ale wynikać raczej z samej konstrukcji przepisów o VAT.
Z komunikatów MF wynika również, że zdarzają się sytuacje, gdy kupujący uwzględniają faktury wystawione przez kontrahentów, których wykreślono z rejestru czynnych podatników VAT.
Podatnicy, u których wykryto takie „niezgodności”, otrzymują e-maile bądź SMS-y z Departamentu Poboru Podatków MF. Proszeni są albo o korektę rozliczeń, albo (znacznie częściej) o złożenie wyjaśnień w urzędzie skarbowym.
Tymczasem – jak wynika z listu dyr. Strąka – nie zawsze pracownicy wyznaczeni do kontaktu w sprawie JPK wiedzą cokolwiek o tych „niezgodnościach”. Podatników odsyłają po szczegółowe informacje do centrali MF bądź wrocławskiej IAS (gdzie znajduje się specjalna komórka odpowiedzialna za kwestie związane z JPK).
MF uważa takie działania za naganne. Wskazuje, że pracownicy urzędów skarbowych, zamiast odsyłać podatników, powinni skorzystać z narzędzia udostępnionego przez wrocławską izbę WRO-SYSTEM.
Natomiast do samej wrocławskiej izby powinni występować tylko w uzasadnionych przypadkach, powiadamiając o tym dyrektora właściwej IAS oraz Departament Poboru Podatków MF.