Komisja Europejska kończy prace nad przepisami, które mają dawać formalną podstawę do ostrzeżeń przed agresywnym planowaniem podatkowym. Ma też plany wobec nieetycznych doradców.
W Polsce Ministerstwo Finansów wydało już dwa ostrzeżenia przed optymalizacjami podatkowymi: jedno dotyczące wykorzystywania aportów do generowania dodatniej wartości firmy, drugie odnoszące się do unikania CIT od dochodów osiąganych za pomocą zamkniętych funduszy inwestycyjnych.
Zrobiło to zgodnie z zaleceniami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które teraz Komisja Europejska chce wdrożyć wprost do unijnego prawa.
Projekt przygotowywany przez KE zostanie opublikowany pod koniec czerwca – zapewniła Vanessa Mock, rzeczniczka Pierre’a Moscoviciego, komisarza ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł.
Więcej jawności
Planowany obowiązek ujawniania „agresywnych porozumień podatkowych” ma dotyczyć niczego więcej niż głośnych już „interpretacji”, czyli porozumień zawieranych przez korporacje (często międzynarodowe) z rządami państw unijnych. Informacje o takich interpretacjach są już wymieniane.
KE chce teraz pójść dalej i zobowiązać państwa członkowskie do ujawniania opinii publicznej wszystkich schematów nieuczciwej optymalizacji.
Informacje te byłyby najprawdopodobniej automatycznie wymieniane między poszczególnymi krajami.
Jak podkreśliła Vanessa Mock, na zmianie przepisów zyska fiskus w każdym kraju UE. Będzie bowiem mógł lepiej i co ważniejsze wcześniej zidentyfikować wszelkie słabości systemu, które pozwalają firmom na ucieczkę przed zapłatą daniny bądź niezgodne z prawem jej zaniżanie.
Tak jak OECD
W ten sposób KE chce wdrożyć do unijnego prawa zalecenia OECD z 2015 r. w zakresie przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przerzucania zysków (projektu BEPS, z ang. Base Erosion and Profit Shifting). OECD rekomendowała wtedy swoim członkom (w ramach działania nr 12), aby obowiązkowo ujawniali porozumienia dotyczące „agresywnej optymalizacji podatkowej”. Zastrzegła, że chodzi tylko o podejrzane podatkowo działania, a nie wszystkie scenariusze sprzedane przez doradców swoim klientom.
Na projekt BEPS i działanie nr 12 powołało się polskie Ministerstwo Finansów, wydając dotychczasowe ostrzeżenia.
Kary dla doradców
Plany Brukseli sięgają także doradców podatków.
– Chcemy ujawnić opinii publicznej produkty i struktury, które nieetyczni doradcy podatkowi sprzedają swoim klientom – poinformowała DGP Vanessa Mock.
Dodała, że na razie jest za wcześnie, aby przesądzać, w jaki sposób karani byliby nieuczciwi doradcy. Nieoficjalnie z wcześniejszych wypowiedzi Pierre’a Moscoviciego można wnioskować, że KE skłania się ku „twardemu podejściu”, a więc nakładaniu wysokich grzywien i kar dyscyplinarnych (mówiło się nawet o utracie licencji).
Alternatywą jest określenie europejskiego kodeksu dobrych praktyk dla doradców podatkowych.
Plany Brukseli zna już Europejska Konfederacja Podatkowa (CFE) skupiająca samorządy i stowarzyszenia doradców podatkowych z większości krajów Starego Kontynentu. CFE zaapelowała do Brukseli, aby w nowych przepisach nie wyszła poza rekomendacje OECD, a obowiązkowe ujawnianie schematów optymalizacyjnych nie uderzyło w „zwykłą działalność doradczą”.