Zweryfikowaliśmy przesłane nam jednolite pliki kontrolne i wykryliśmy niezgodności z deklaracjami VAT – poinformowało Ministerstwo Finansów we wczorajszym komunikacie. To już druga podobna informacja resortu na temat wyników analizy JPK przy użyciu narzędzi analitycznych.
Tak jak w przypadku pierwszego komunikatu (z 26 kwietnia 2017 r.) chodzi o różnice w danych zamieszczonych w deklaracji i w JPK oraz w kwotach transakcji wykazywanych przez podatników i ich kontrahentów w plikach. Ciągle też, jak zauważa Ministerstwo Finansów, kupujący uwzględniają w swoich JPK faktury wystawione przez kontrahentów, których wykreślono z rejestru czynnych podatników.
Podatnicy, u których odkryto takie niezgodności, mogą się w najbliższym czasie spodziewać od fiskusa albo e-maila (z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl), albo wiadomości SMS (przesłane zostaną na adres lub numer telefonu wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym bądź aktualizacyjnym). Powiadomienia opatrzone będą podpisem „Ministerstwo Finansów, Departament Poboru Podatków” i zawierać będą prośbę o sprawdzenie złożonych jednolitych plików kontrolnych i o kontakt z właściwym urzędem skarbowym.
Potem okaże się, czy podatnicy powinni skorygować deklarację podatkową lub plik JPK_VAT, czy też wystarczy rozmowa i wyjaśnienie fiskusowi, jakie jest źródło stwierdzonych przez niego niezgodności. Tak jak informowaliśmy w materiale „Bez zgodności i bez oszustwa” w DGP nr 89/2017, wiele z nich wynika z brzmienia... przepisów ustawy o VAT. Chodzi o zasadę, zgodnie z którą podatek należny powstaje w momencie dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi, natomiast danina naliczona od tych transakcji może być wykazana dopiero wtedy, gdy nabywca otrzyma fakturę (w miesiącu jej otrzymania bądź w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych).