Resort finansów rozpoczął realizację usługi, która umożliwi elektroniczne sprawdzanie firm. Udostępnił już aplikację służącą wysyłaniu plików we wszystkich strukturach JPK. Proces zakończy się w styczniu 2018 r.
Obowiązek przedłożenia danych w formacie zgodnym ze strukturą JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie kontroli celno-skarbowej i podatkowej, postępowań podatkowych oraz czynności sprawdzających mają od lipca 2016 r. duzi przedsiębiorcy. Natomiast od lipca 2018 r. obejmie on również mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Oznacza to, że organy podatkowe prowadzące przykładowo kontrolę podatkową będą, co do zasady, mogły domagać się przedstawienia danych w predefiniowanym formacie elektronicznym w zakresie siedmiu opublikowanych przez resort struktur JPK.[ramka 1]
Tymczasem zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedzi wiceministra finansów Pawła Gruzy na interpelację nr 7504 w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 października 2016 r. organy podatkowe wystąpiły 13 razy o przekazanie JPK na żądanie na podstawie art. 193a par. 1 ordynacji podatkowej. Niestety, żadna z firm nie sprostała zadaniu (dane przekazały w innej formie). Przy czym 5 podmiot już przekazało dane w formie JPK.
Pierwszy etap już rozpoczęty
Zgodnie z raportem postępu projektu informatycznego CVP za I kwartał 2017 r.[ramka 2] w połowie kwietnia br. resort rozpoczął realizację usługi elektronicznych czynności kontrolnych z użyciem JPK. Pierwszym krokiem było udostępnienie przedsiębiorcom aplikacji Klient JPK 2.0, umożliwiającej tworzenie plików JPK_VAT, ale też wysyłanie wszystkich struktur JPK oraz podpisywanie ich już nie tylko polskim e-podpisem elektronicznym, ale europejskim podpisem kwalifikowanym i Profilem Zaufanym.
W ten sposób fiskus rozpoczął przygotowania do stosowania przyszłości elektronicznych czynności kontrolnych z użyciem JPK, a zgodnie z planami resortu pełne wdrożenie tej funkcjonalności ma nastąpić w styczniu 2018 r. W praktyce oznaczać to może, że tzw. duzi przedsiębiorcy będą musieli za kilka miesięcy liczyć się ze wzrostem liczby żądań przedłożenia danych ( innych niż dla ewidencji VAT) w formie JPK.