- Oprócz utworzenia Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów planujemy specjalny portal, wydawanie newslettera, warsztaty branżowe oraz wideokonferencje - mówi Józef Aleszczyk, dyrektor departamentu obsługi klientów oraz kluczowych podmiotów w Ministerstwie Finansów.
Ministerstwo Finansów chce, żeby dużych podatników obsługiwał jeden urząd. Jaki to będzie podmiot i kogo będzie obsługiwał?
ikona lupy />
Józef Aleszczyk, dyrektor departamentu obsługi klientów oraz kluczowych podmiotów w Ministerstwie Finansów / Dziennik Gazeta Prawna
Przewidujemy, że Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów (COKP) zostanie wydzielone z Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie się zajmowało firmami osiągającymi przychody powyżej 50 mln euro.
Kiedy zostanie wdrożony w życie ten pomysł?
Pilotażowy program dla 200 największych kluczowych podmiotów ruszy już 1 lipca br. Odnośnie do pozostałych podatników uzależnione jest to od zmian legislacyjnych, będących podstawą utworzenia centrum. Zmiany te wymagają m.in. konsultacji społecznych.
Jaki jest cel tych zmian?
Krajowa Administracja Skarbowa chce wprowadzić kompleksowe i jednolite podejście do obsługi dużych podatników. Każda branża ma swoją specyfikę i problemy. Zmiany, które planujemy, umożliwią lepsze zrozumienie funkcjonowania dużych podatników. Liczymy na to, że indywidualne podejście do kluczowych podmiotów zwiększy obopólne zaufanie i poprawi relacje urząd – przedsiębiorca. Dzięki temu lepiej będą wypełniane obowiązki podatników. Jednocześnie do tych przedsiębiorców skierowany będzie specjalny pakiet dodatkowych usług.
Na co będą mogli liczyć?
Zostanie utworzona strona internetowa przeznaczona dla dużych podatników. Będą tam poruszane między innymi krajowe i międzynarodowe kwestie podatkowe. Planujemy również opracowanie biuletynu (newslettera). Będą też organizowane warsztaty branżowe oraz wideokonferencje, przewidywane jest również utworzenie indywidualnego kanału komunikacji. Zostanie też stworzony portal podatkowy dla kluczowych podmiotów. Katalog usług przeznaczonych dla największych podatników będzie systematycznie rozszerzany.
Czy firmami obsługiwanymi przez COKP będą zajmowali się konkretni opiekunowie?
Tak. Kluczowy podmiot będzie przypisany do Zespołu Branżowego funkcjonującego w COKP wraz z dedykowanym dla niego opiekunem (koordynatorem) specjalizującym się w obsłudze firm z danej branży.
Skąd w ogóle ten pomysł?
Organy podatkowe obsługujące dużych podatników funkcjonują w administracjach podatkowych wielu państw na świecie. Na podstawie badań przeprowadzonych przez OECD ustalono, że większość badanych administracji podatkowych ustanowiła jednostki specjalne, które zajmują się dużymi podatnikami, prowadzącymi operacje gospodarcze o dużym stopniu złożoności – zwane jednostkami ds. dużych podatników (ang. Large Taxpayers Units – LTU). Takimi krajami są m.in. Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, a nawet Kenia, Ghana i Malezja.
Konieczność zmiany podejścia do obsługi największych przedsiębiorców została wskazana też w Konstytucji Biznesu.
Utworzenie specjalnego urzędu obsługującego kluczowych podatników planowało też PO. Czym różni się obecny pomysł od tamtego?
Rząd PiS wstrzymał realizację tamtego projektu, ponieważ uznano, że byłby to kolejny urząd skarbowy, oferujący dużym przedsiębiorcom te same usługi co pozostałe urzędy skarbowe. Propozycje prezentowane przez poprzedni rząd były opracowane dla zupełnie innego systemu działania administracji skarbowej. Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej pozwoliło na opracowanie nowej koncepcji powołania jednego urzędu dla dużych podatników. Zakłada ona całościowe podejście do ich obsługi oraz budowania dobrych relacji pomiędzy nowym organem podatkowym i kluczowym podmiotem.