Pięć krajów i terytoriów zniknie z polskiej listy państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Są to te, które OECD uznało za spełniające już standardy wymiany informacji.
Chodzi o:
– Barbados,
– Federację Saint Kitts i Nevis,
– Saint Vincent i Grenadyny,
– Księstwo Liechtensteinu oraz
– Wspólnotę Bahamów.
Na wykreśleniu tych krajów i terytoriów z listy tzw. rajów podatkowych mogą zyskać podatnicy, którzy czerpią dochody ze spółek ulokowanych w tych krajach. Nie obejmą ich bowiem automatycznie przepisy o kontrolowanych spółkach zagranicznych (CFC, z ang. Controlled Foreign Corporation), a będą wchodzić w grę jedynie wtedy, gdy nie zostaną spełnione pozostałe warunki wynikające z ustaw o PIT i CIT.
Korzyści obejmą też transakcje, do których stosuje się przepisy o cenach transferowych. Tu również nie zadziała automatyzm. Dopiero jeżeli urzędnicy stwierdzą, że przy rozliczeniach między polską spółką a powiązaną nie są stosowane ceny rynkowe (niezależnie od wartości rozliczeń), będą mogli oszacować dochód z transakcji.
Przy ustalaniu katalogu krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. rajów podatkowych) minister finansów uwzględnia ustalenia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Wymienionych pięć krajów i terytoriów uzyskało pozytywną ocenę OECD (z ang. largely compliant) w ramach tworzonych przez nią raportów Peer Review. Aby ją uzyskać, dany kraj musi posiadać narzędzia do wymiany informacji podatkowej (podstawę prawną) oraz efektywnie z nich korzystać.
Ostatnia zmiana w polskim wykazie była w maju 2015 r. Wówczas z listy zniknęły wyspy: Kajmany, Gibraltar, Belize, Bermudy, Montserrat, Turks i Caicos. Natomiast od maja 2013 r. na liście polskich rajów nie ma wysp: Man, Jersey, Baliwat Guernsey.
Etap legislacyjny
Dwa projekty rozporządzeń w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie PIT i CIT