Ponad 1,6 tys. razy generalny inspektor informacji finansowej informował w 2016 r. organy kontroli skarbowej i izby skarbowe o swoich podejrzeniach oszustw podatkowych. To mniej niż w 2015 r.
W sumie ponad 2,2 tys. razy powiadomił różne organy o zauważonych nieprawidłowościach – wynika ze sprawozdania GIIF za ubiegły rok z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.).
Większość powiadomień kierowanych do organów kontroli skarbowej i izb skarbowych dotyczyła podejrzenia oszustw w VAT, tj. zaniżania lub nieujawniania obrotów i wyłudzeń podatku w związku z wykorzystaniem oszustw karuzelowych i „znikających podatników”. Część powiadomień dotyczyła ukrywania przedmiotu opodatkowania, zaniżania przychodów, nieujawnionych dochodów bądź oszustw w imporcie towarów.
Ze sprawozdania wynika, że informacje przekazywane do organów skarbowych często były podstawą wszczęcia postępowań kontrolnych w zakresie PIT, CIT i VAT. W ich trakcie okazywało się, że podmioty nie prowadziły rzeczywistej, deklarowanej działalności, były podmiotami wystawiającymi puste faktury VAT. Ustalenia były też podstawą wszczęcia dochodzenia o przestępstwa skarbowe, przekształcanych następnie w śledztwa, prowadzone pod nadzorem prokuratur. Uczestniczył w nich również GIIF.
Liczba powiadomień przekazywanych przez GIIF z własnej inicjatywy
rok wszystkich w tym:
do organów kontroli skarbowej do izb skarbowych
2016 2205 1510 124
2015 2587 1790 62
2014 2170 1531 7
2013 1870 1170 6
2012 989 385