W sumie ponad 2,2 tys. razy powiadomił różne organy o zauważonych nieprawidłowościach – wynika ze sprawozdania GIIF za ubiegły rok z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.).

Większość powiadomień kierowanych do organów kontroli skarbowej i izb skarbowych dotyczyła podejrzenia oszustw w VAT, tj. zaniżania lub nieujawniania obrotów i wyłudzeń podatku w związku z wykorzystaniem oszustw karuzelowych i „znikających podatników”. Część powiadomień dotyczyła ukrywania przedmiotu opodatkowania, zaniżania przychodów, nieujawnionych dochodów bądź oszustw w imporcie towarów.

Ze sprawozdania wynika, że informacje przekazywane do organów skarbowych często były podstawą wszczęcia postępowań kontrolnych w zakresie PIT, CIT i VAT. W ich trakcie okazywało się, że podmioty nie prowadziły rzeczywistej, deklarowanej działalności, były podmiotami wystawiającymi puste faktury VAT. Ustalenia były też podstawą wszczęcia dochodzenia o przestępstwa skarbowe, przekształcanych następnie w śledztwa, prowadzone pod nadzorem prokuratur. Uczestniczył w nich również GIIF.

Liczba powiadomień przekazywanych przez GIIF z własnej inicjatywy

rok

wszystkich

w tym:

do organów kontroli skarbowej

do izb skarbowych

2016

2205

1510

124

2015

2587

1790

62

2014

2170

1531

7

2013

1870

1170

6

2012

989

385