Co najmniej siedem wyroków skazujących w sprawach przestępstw skarbowych zostało opublikowanych w 2016 r. i w roku bieżącym na stronach organów podatkowych.
PROCEDURY
Sądy powszechne (wydziały karne) coraz częściej orzekają dodatkowy środek karny polegający na podaniu wyroku do publicznej wiadomości. To może definitywnie zakończyć karierę skazanego, bo w przyszłości może nie znaleźć nikogo, kto chciałby angażować się w transakcje z nim.