Komisja ds. gospodarczych i monetarnych PE poparła w poniedziałek regulacje, które mają pomóc w walce z unikaniem opodatkowania przez wielonarodowe koncerny.

Zaproponowane przez Komisję Europejską przepisy zmieniające dyrektywę ws. unikania opodatkowania nie wzbudzały kontrowersji wśród europosłów. W przeprowadzonym w poniedziałek wieczorem głosowaniu poparło je 44 deputowanych; nikt nie był przeciwko; dwóch wstrzymało się od głosu.

Chodzi o zmianę w dyrektywie, która odnosi się do rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich. Tzw. hybrydowe niedopasowania występują, gdy kraje mają różne przepisy dotyczące opodatkowania niektórych dochodów lub podmiotów. Są one nadużywane przez wielonarodowe korporacje, by unikać płacenia podatków lub je zaniżać.

"Rozwiązania te często są wykorzystywane przez największe firmy, a ich jedynym celem jest zmniejszenie opodatkowania. Mogliśmy to obserwować zarówno na przykładzie Apple'a, jak i McDonalds'a" - oświadczył po głosowaniach sprawozdawca PE w tej sprawie, szwedzki europoseł z frakcji socjalistycznej Olle Ludvigsson.

UE ma już przepisy, które obejmują różnice w relacjach pomiędzy systemami opodatkowania przedsiębiorstw w państwach członkowskich. Teraz "28" będzie miała też narzędzia, aby utrudniać międzynarodowym korporacjom ucieczkę przed podatkami z wykorzystaniem tzw. struktur hybrydowych do krajów poza UE.

Zgodnie z wypracowanym przez prezydencję maltańską kompromisem przepisy dotyczące rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych mają dotyczyć przypadków, gdy rozbieżności są wynikiem podwójnych odliczeń, różnic w charakterystyce instrumentów finansowych, płatności i podmiotów lub różnic w przydziale płatności.

Wszystko to może służyć zaniżaniu opodatkowania, jeśli firma ma oddziały, spółki zależne czy zakłady produkcyjne w wielu krajach. Wówczas opłaca jej się przesuwać sztucznie zyski do państwa, w którym nie są one w ogóle lub tylko w sposób minimalny opodatkowane.

Przepisy, jakie wprowadza UE, są częścią większego procesu zmian w prawie podatkowym mających na celu ograniczenie nieuczciwych praktyk podatkowych (BEPS – ang. Base Erosion and Profit Shifting). Inicjatywa dotycząca przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków wykracza poza UE i jest koordynowana przez OECD.

Porozumienie państw członkowskich przewiduje, że z przepisów na razie będzie wyłączony sektor bankowy. Komisja Europejska ma przygotować raport opisujący konsekwencje tego posunięcia.

Regulacje, które są częścią przedstawionego w październiku 2016 roku pakietu, mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. Kraje członkowskie będą miały czas na wdrożenie zapisów dyrektywy do prawa krajowego do końca 2019 roku. Teraz po tym, gdy Parlament Europejski zaopiniował regulacje wypracowane przez ministrów, porozumienie może zostać przez nich formalnie potwierdzone. Europosłowie nie mają prawa do proponowania poprawek w obszarze podatków.